Pueri gaudentes - profil

Charakteristika

První CD Pueri gaudentes obsahuje skladby mnoha žánrů i stylových období. Snaží se zachytit pětiletý vývoj sboru, a tak jsou na CD skladby, které zpívá jen chlapecká či mužská část, skladby s doprovodem mnoha nástrojů i skladby a capella. První blok CD tvoří skladby z Jistebnického kancionálu za doprovodu původních nástrojů. Druhý blok tvoří scénické pásmo Vrby se nám zelenají, které v letech 1994 - 1995 patřilo mezi hvězdná čísla sboru. CD uzavírá blok lidových písní a 2 černošské spirituály, které předznamenávají budoucí spolupráci s mezzosopranistkou Evou Kriz-Lifkovou na projektu Crossin´ Jordan - spirituály a gospely.

Booklet

Díváme-li se na sevřené řady dívčích sborů (v dětských sborech jsou chlapecké kalhoty vzácné) a posloucháme jejich vyrovnyný zpěv, máme často pocit, že sbormistr hraje na velké varhany, jejichž píšťaly vytváří pěkný jednolitý zvuk, diktovaný vůlí hráče. Chlapecký sbor má samozřejmě také ctižádost zpívat krásně, ale díváme-li se pozorně, vidíme už ve výrazu tváře celou řadu individualit, které přinášejí do celkového vyznění

něco typicky svého. Tím jsou tyto sbory také jiné ve výrazu, ale samozřejmě také v barvě, která je jedinečná, protože je prostě chlapecká.
Práce s takovým ansámblem není snadná. Je to jistě dáno mimo jiné méně poddajnou mužskou náturou. Výraznou svízel však přináší brzká mutace, kdy sopránové a altové řady opouštějí zpěváčci na vrcholu svého chlapeckého zpívání, aby se pak po žádoucí pauze zařadili mezi tenory a basy. To je však na druhé straně významný příspěvek pro budoucnost smíšených sborů, kde je o mužské hlasy taková nouze. Ostatně v mužských řadách Pueri gaudentes je už dnes vidět a slyšet celou řadu nedávných mutantů, kteří zůstali sboru věrni a obohacují dokonce tuto nahrávku svým samostatným sborovým projevem spolu se svými staršími kamarády, jejichž letitá věrnost a zaujetí je hodné úcty.
Výběr skladeb na této nahrávce chce presentovat pětileté úsilí tohoto sboru v širokém rejstříku žánrů i stylových období. A tak tu slyšíme jednohlasé a vícehlasé písně české gotiky a renezance, Scherzi musicali geniálního Claudia Monteverdiho, ale i lidové písně a černošské spirituály. V doprovodu pak slyšíme nástroje historické, klasické i moderní, to vše ve snaze vytvořit pestrý obraz dosavadního směřování a vývoje, který bude v budoucnu zjevně mířit k větším a náročnějším formám. Na další cestu přejeme zpěvákům a jejich vytrvalé (paličaté) sbormistryni Zdeně Součkové dostatek vytrvalosti a vůle a přijměme tento zvukový snímek jako pěkný dar nám, kteří dovedeme ocenit jedinečnost chlapeckého zpívání.                                                            PAVEL JURKOVIČ

Obsah
 


1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


Žákovská koleda
In hoc anni circulo
Ježíš náš spasitel
Danielis prophetia
Solis praevia
In natali domini
Písně vajroční
Scherzi musicali - ukázka
Agnus Dei
Vrby se nám zelenají
I. Řehořské vojsko
II. Ptačí koncert
III. Velkonočko, velkonočko
IV. Černá neděla
V. Vrby se nám zelenají
Dyž jsem já chodíval do Běšin - ukázka
Jede sedlák do mlejna
Kvítek Gianetta
Deep river
I want to be ready
Music is my life - ukázka


Jistebnický kancionál
Jistebnický kancionál
Jistebnický kancionál
Jistebnický kancionál
Jistebnický kancionál
Jistebnický kancionál
Kancionál z r. 1537, arr. Z. Kašpar
Claudio Monteverdi
Leo Delibes
Pavel Jurkovič

lidová, arr. M. Raichl
lidová, arr. J. Krček
francouzská lidová, arr. M. Raichl
spirituál, arr. M. Dvořák
spirituál, arr. M. Dvořák
Eugene Butler


1:34
1:40
1:06
2:48
1:48
2:21
4:52
10:30
2:44
9:02
2:29
3:30
0:35
1:00
1:13
1:48
2:18
1:45
4:00
2:10
1:56
52:58
 

sbormistr: Zdena Součková
klavír: Jan Horák, Miloš Kysilka
portativ, cemballo: Jakub Zicha
housle: Ada Slivanská, Jan Hádek
violoncello: Vít Petrášek
flétna: Václav Slivanský
klarinet: Zdenko Kašpar
fagot: Tomáš Bedrník
trubka: Helena Šmydková
bicí: Hana Šmydková
kytara: Pavel Cyrus, Radek Vrbský
zvony, trumšajt, krumhorn: Pavel Jurkovič
FANNY SAX QUINTET: M. Zika, V. Římsa, D. Hůza, L. Kutiš, Z. Kašpar
zobcové flétny: Jan Linhart, Veronika Kofroňová, Lucie Valchářová
zpěv: Eva Kriz-Lifková

zvuk: Ivan Pommer,
hudební režie: Pavel Jurkovič

 

 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Ťutínci | Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox