Základní informace a historie sboru

chlapecký sbor Pueri gaudentes

pracuje při Základní umělecké v Praze 7 a sdružuje nyní okolo 200 dětských i "téměř" dospělých zpěváků ve čtyřech odděleních. Je jedním ze čtyř existujících českých chlapeckých sborů. Sbormistryní je od jeho založení v roce 1990 Zdena Součková.

Název souboru Pueri gaudentes je odvozen od kmenového názvu sboru Radost. V překladu znamená radostní chlapci. Jeho členové zpívají s radostí a radost chtějí svým zpěvem přinášet i svým posluchačům.

Sbor má čtyři oddělení. V koncertním oddělení dnes zpívá cca 50 chlapců 11 až 14 letých a cca 30 mladých mužů 15 až 19 letých, ve třech přípravných odděleních zpívá cca 110 chlapců 7 až 12 letých. Cílem práce v těchto odděleních je naučit kluky základům zpěvu i hudební teorie a připravit je tak na budoucí činnost v koncertním oddělení. Na zkoušky chlapci dojíždějí z celé Prahy, několik i z blízkého okolí.

Ve sboru zůstávají podle starých tradic i mutující chlapci, i když nemohou vystupovat na koncertech a jejich pěvecké schopnosti jsou po nějaký čas omezené. V tomto kritickém období je velmi důležité, aby mutující chlapci neztratili se sborem kontakt, aby zůstali v kulturním prostředí sboru, chodili na zkoušky poslouchat a nacvičovat a zvyšovali své odborné znalosti. Po překonání mutačních potíží se stávají platnou posilou mužské části sboru. Téměř všichni mladí muži ve sboru prošli i jeho chlapeckou částí.

Chlapci se zúčastňují mnoha zajímavých akcí, mezi něž patří i zahraniční zájezdy. Při svých cestách po Evropě i zámoří chtějí ukázat na koncertech nejen své pěvecké umění, ale také prohloubit přátelské a kulturní svazky se svými hostiteli a poznat co nejvíce z přírodních krás, památek a kultury hostitelské země.

Pueri gaudentes již dlouhou dobu účinkují ve všech představeních opery Carmen ve Státní opeře Praha. Tato spolupráce byla později rozšířena i na opery Turandot, Boris Godunov, Bubu z Montparnassu a Českou mši vánoční, ad. Členové sboru účinkují ve vystoupeních s předními českými hudebními tělesy a zpěváky. Chlapci natáčí různé pořady pro radio i televizi. Sbor také spolupracuje s hudebním skladateli Pavlem Jurkovičem a Emilem Hradeckým, kteří mu věnovali několik vlastních skladeb.

Repertoár sboru je velmi pestrý, neomezuje se na určité druhy skladeb. Jsou v něm jak skladby pouze pro chlapecké hlasy (soprán a alt), tak i skladby pro muže (tenor a bas) a pro smíšený sbor. Sbormistryně se snaží seznámit chlapce se skladbami různých autorů, hudebních období i stylů. Jsou to skladby církevní i světské, lidové písně mnoha národů v různých úpravách, od gregoriánského chorálu, přes středověké písně a polyfonní skladby až po díla současných autorů. Mnozí členové sboru hrají na různé hudební nástroje, sami si obstarávají instrumentální doprovod.

I když jsou Pueri gaudentes dnes hodnoceni jako nejlepší chlapecký sbor v Praze, jeho sbormistryně i členové neustále usilují o další zdokonalení pěveckého výkonu ve stále náročnějším repertoáru.

HISTORIE

Sbor Pueri gaudentes byl založen v září 1990 sbormistryní Zdenou Součkovou jako odezva na vzrůstající zájem chlapců a jejich rodičů o sborový zpěv. Díky velkému zájmu a přílivu chlapců a díky jejich vytrvalosti a vůli se prosadit byly překonány počáteční rozpaky a nedůvěra. Především však cílevědomá a neústupná práce sbormistryně potvrdila oprávněnost a užitečnost takového sboru. V říjnu 2010 oslavil sbor velkým koncertem v Rudolfinu 20 let své existence. Od roku 2011 se sborem spolupracuje jako druhý sbormistr pan Libor Sládek. Sbor neustále zvyšoval svou uměleckou úroveň, kterou potvrdil na četných koncertech v ČR i na zájezdech v Itálii, Rakousku, Francii, Německu, Belgii, Nizozemí, Švédsku, Norsku, Japonsku, Řecku, Španělsku, Polsku, Finsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Izraeli.

Svou mezinárodní premiéru si sbor odbyl v roce 1993. Cílem prvního zahraničního turné sboru byla Sicílie. Na mnoha koncertech sbor poznal pravý italský temperament, který umocnil překvapivý úspěch jednotlivých vystoupení. O dva roky později se sbor zúčastnil první mezinárodní soutěže ve své historii. Na festivalu dětských sborů v únoru 1995 v Nantes (Francie) chlapci postoupili až do semifinále. O rok později si Pueri gaudentes přivezli první ocenění. V Neerpeltu (květen 1996, Belgie) v samostatné kategorii chlapeckých sborů získali první cenu. Vánoční zájezd do Holandska pak uzavřel úspěšný rok. V červenci 1997 se sbor zúčastnil další soutěže chlapeckých sborů, tentokrát v Leccu (Itálie) a ani odtud neodjížděl bez ocenění, tentokrát získal druhé místo.V červenci 1998 Pueri gaudentes absolvovali čtrnáctidenní zájezd do Norska a Švédska. Rok 1999 položil před sbor největší výzvu - turné po Japonsku. I tento příjemný úkol chlapci zvládli. Výprava čítající 35 členů se vrátila ze sedmnáctidenního pobytu ověnčena mnoha úspěchy.Červenec 2000 byl ve znamení zájezdu do Řecka. Z mezinárodní soutěže pěveckých sborů v Preveze si Pueri gaudentes přivezli stříbrnou medaili. Úspěšný rok zakončilo vánoční turné do Španělska. Tím ovšem zahraniční cesty neskončily. V roce 2001 byli Pueri gaudentes na mezinárodním festivalu v Poznani, Polsko , v roce 2002 opět ve Španělsku, v Rakousku a Itálii. Pro rok 2003 bylo připraveno speciální turné „Cesta dobré vůle II“ do Japonska a mužská část sboru slavila úspěch na Pražských dnech sborového zpěvu, kde získala první cenu. V roce 2004 se Pueri gaudentes vydali na tzv. „Severskou cestu“ při které navštívili Německo, Polsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Aby toho nebylo málo, v roce 2005 vyhrála mužská část koncertního sboru stříbro na mezinárodní soutěži v Lindenholzhausenu v Německu. V roce 2006 Pueri gaudentes získali na 54.ročníku mezinárodní soutěže v Neerpeltu v Belgii 1.cenu cum laude a v červnu poprvé účinkovali na Pražském jaru. Konec roku byl ve znamení koncertů ve Státní opeře. V roce 2007 se chlapecký sbor potřetí vypravil do Japonska, tentokrát navštívili chlapci mimojiné Tokio a Nagano. V roce 2008 se sbor vydal na turné po Dánsku a na zájezd s operou Turandot do rakouského Salzburku. V roce 2009 sbor v Praze hostil spřátelený sbor Hibiki z Japonska, se kterým koncertoval na schodech Národního muzea. Mužská část sboru se vypravila na turné po Norsku. Sbor účinkoval v České televizi v rámci tradičních adventních koncertů. Rok 2010 se nesl v oslavách 20. výročí vzniku sboru. V roce 2011 sbor navštívil Izrael a provedl zde dětskou operu Hanse Krásy Brundibár. V roce 2012 s touto operou koncertovali chlapci v ruském Sankt Petěrburgu.

Pueri gaudentes se také podílejí na nahrávání zvukových nosičů. Na jaře 1996 vydali své první profilové CD. V roce 1997 se podíleli na vydání CD Spirituály & gospely s mezzosopranistkou Evou Kriz-Lifkovou, v roce 1998 natočili společně s Pardubickou komorní filharmonií a dirigentem Bostockem Douglasem CD věnované G. Faurému, (mj. Requiem a Pavana) a v roce 1999 připravili pro své posluchače vánoční CD Sem, sem, sem, pastýři. Oslavy výročí založení sboru doprovodilo CD 10 let Pueri gaudentes. V roce 2002 se sbor podílel na nahrávce Pohádek z rozkvetlé louky a stříbrné tůňky s T. Medveckou a P. Soukupem. První multimediální CD Zkouška na koncert bylo vydáno v roce 2003. Diskografii uzavírá vánoční CD LAUDATE Pueri dominum natočené v roce 2007. Kromě těchto CD se sbor podílel i na mnoha dalších projektech s významnými českými umělci. Sbor také natáčí různé pořady pro radio i televizi.

Od r. 1994 účinkují chlapci ze sboru ve všech představeních opery Carmen George Bizeta ve Státní opeře Praha. Tato spolupráce byla později rozšířena i na opery Turandot (od 1995), Boris Godunov (1996 - 1998), Bubu z Montparnassu (1999), Českou mši vánoční (od 1998), Dorian Gray (2000) a Fyzikové (2000), Kouzelná flétna (2002), Rusalka (od 2006). Členové sboru účinkovali s předními českými hudebními tělesy a zpěváky - např. v Rekviem Lloyda Webbera nebo ve slavném projektu Bernsteinovy Mše na Pražském hradě. Sbor také spolupracuje s hudebním skladatelem Pavlem Jurkovičem, který mu věnoval několik vlastních skladeb. Sbor se též angažuje v rámci různých benefičních akcí. V roce 2002 účinkoval na koncertě pro hnutí „Na vlastních nohou“ , v roce 2003 zpíval na koncertě „Voices for Hospices“ a v roce 2005 v lednu spolupořádal sbor Pueri gaudentes benefiční koncert „Kdo může, pomůže…“ na pomoc obětem ničivých vln tsunami v jihovýchodní Asii.


Bývalí členové vedení sboru
 

Vít Kubánek

druhý sbormistr


Vít Kubánek se narodil r. 1975 v Praze. Od svých pěti let se věnoval hře na housle. Byl 6 let členem Myslivečkova komorního orchestru a nějaký čas také Komorního orchestru Dvořákova kraje. Sborové činnosti se věnoval v kurzech gregoriánského chorálu pod vedením Davida Ebena, dlouholetým zpěvem ve Schole gregoriánského chorálu při Týnském chrámu a soustavněji studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1995 - 2006 působil jako sbormistr Smíšeného chrámového sboru při kostele sv. Havla (Cantores sancti Galli). Od roku 1998 je také profesorem hudební výchovy na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze.

   

Lucie Berná

spolupracovnice


S Pueri gaudentes spolupracuje od listopadu roku 2005. Od začátku školního roku 2006/2007 spolu se Zdenou Součkovou pracuje s přípravným oddělením Pueri 3. Dále se podílí na organizaci zájezdů koncertního sboru a programu letního soustředění ve Všechlapech (v roce 2006 byla zde jako hlavní vedoucí). Sborovému zpěvu se věnuje od svých šesti let, je absolventkou Královéhradeckého dětského sboru (uměl. vedoucí prof. Jiří Skopal), šest let zpívala také v Královéhradeckém smíšeném sboru. Po absolvování Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové studovala muzikologii na FF UP v Olomouci, kde se v rámci studia mohla specializovat na oblast sborového zpěvu a hlasové výchovy. V současné době je zaměstnána v Institutu Bohuslava Martinů v Praze. V současné době se sborem spolupracuje již pouze externě.

   

Helena Lisá

korepetice, hudební nauka


Helena Lisá se narodila r. 1973 v Praze.
Celkem 14 let zpívala ve sborech Radost a Cesmina. Po absolvování gymnázia pokračovala ve studiu na Pedagogické fakultě UK - obor hudební výchova a sbormistrovství (1992-1997) - a souběžně také na pražské konzervatoři - obor trubka u prof. A. Vaigla (1992-1998). Od roku 1997 je sbormistryní sboru Koťata, vyučuje hru na flétnu v ZUŠ Šimáčkova a je členkou sboru Piccolo coro a komorního orchestru Piccola orchestra (dirigent Marek Valášek).
S chlapeckým sborem Pueri gaudentes spolupracuje od jeho založení, od roku 2004 je na mateřské dovolené.

   

Renée Lavecká

manažerka sboru


Renée Lavecká se narodila r. 1976 v Praze.
Jedenáct let zpívala v dětském sboru Radost-Praha, ve zpívání pokračovala v komorním sboru Cesmina a smíšeném sboru Gaudium. Vystudovala obchodní akademii a Anglo-American College v oboru obchod a finance. S Pueri gaudentes spolupracuje od září 1999. Podílí se na zajišťování finanční stránky sboru, v září 2001 byla členskou schůzí zvolena předsedkyní Spolek Pueri gaudentes Praha
Kontakt: 603 294 425 nebo lavecka@pueri.cz

   

 

 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Ťutínci | Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox