Spolek Pueri gaudentes Praha, z. s.

Výroční zpráva za rok 2020 (PDF)
Výroční zpráva za rok 2019 (PDF)
Výroční zpráva za rok 2018 (PDF)
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005
Výroční zpráva za rok 2001
Výroční zpráva za rok 2000
Výroční zpráva za rok 1999
Přihláška do spolku Pueri gaudentes Praha
Stanovy spolku
Seznam členů spolku
Partneři spolku
Komerční aktivity a sponzoring
VOX - pravidelný občasník PG
Schůze rodičů členů sboru Pueri gaudentes

Pueri gaudentes Praha, z. s. byl založen na konci roku 1997, dříve jako občanské sdružení zaregistrované u Ministerstva vnitra od 1. 1. 1998.

Podnět k založení dali paní Věra Útratová (příznivkyně, emeritní ředitelka Domu dětí a mládeže, který byl původním provozovatelem všech součástí pěveckého sboru RADOST PRAHA), RNDr. Jiří Míček (aktivní člen chlapeckého sboru i smíšeného sboru GAUDIUM) a Mgr. Jiří Turek (otec člena obou dětských sborů a vedoucí 2 letních soustředění Pg).

Na ustavující členské schůzi 24. února 1998 se do Sdružení přihlásilo prvních 72 zakládajících členů z řad rodičů chlapců, zletilých členů a přátel sboru. Seznam členů najdete zde. Za člena Sdružení se můžete přihlásit i Vy, pokud souhlasíte se zněním stanov a vyplníte přihlašovací formulář. Stanovy, bez námitek zaregistrované, také schválila členská schůze a jsou k dispozici na další stránce.

Členská schůze zvolila 25. 9. 2001 nový výbor Sdružení ve složení Marta Borůvková, Jiří Míček, Marie Poláčková, Elena Turnovská, Věra Útratová. Předsedkyní se stala Renée Lavecká, místopředsedkyní Zdeňka Rukavičková. Stálými hosty všech jednání výboru jsou paní sbormistryně a sekretářka sboru.

Výbor se schází nepravidelně několikrát za sezónu k řešení aktuálních otázek, vždy rozhoduje o hospodaření s financemi spolku a napomáhá v činnosti vedení sboru. Z jednání jsou pořizovány zápisy a při pravidelných členských schůzích na konci obou pololetí seznamuje předseda ve své výroční zprávě členy spolku s obsahem jednání. Součástí těchto zpráv je vždy i informace o hospodaření, vypracovaná pokladníkem Jiřím Míčkem. Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru.

IČO spolku je 67775349. Máte-li zájem poskytnout finanční příspěvek na akce sboru, můžete poukázat částku na účet spolku Pueri gaudentes Praha u České spořitelny v Praze.


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Ťutínci | Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox