Vedení sboru

Zdena Součková

sbormistryně a předsedkyně spolku




Zdena Součková vede všechna oddělení chlapeckého sboru Pueri gaudentes od jeho založení v roce 1990. Své pedagogické a umělecké vzdělání získala na pedagogické škole v Berouně. Ve studiích pokračovala na DAMU v Praze, kde se specializovala v oboru loutkoherectví. Protože se vždy velmi zajímala o dětský sborový zpěv, věnovala veškeré své úsilí náročnému povolání sbormistryně spolu se svým manželem. Pomáhá mu od roku 1969 vést věhlasný dětský sbor Radost - Praha. Své pedagogické vzdělání uplatňuje v Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici, kde oba sbory působí. V roce 1997 jí byla udělena Cena Františka Lýska, nejvyšší ocenění sbormistrovské činnosti v České republice.
Kontakt: souckova(at)pueri.cz

   

Libor Sládek

sbormistr




Stává se jen zřídkakdy, že vystudovaný stavební inženýr opustí projektovou kancelář a věnuje se zcela práci s mládeží. Stalo se však. Inženýr Libor Sládek jako profesor Gymnázia Nad Kavalírkou v Praze 5 vystudoval ještě dva, resp. tři hudební obory na Pedagogické fakultě UK v Praze (hudební výchova, sbormistrovství a sbormistrovství chrámové hudby) a zcela se zapojil do hudebního života mládeže. Mládež mu oplácí láskou a nadšením pro sborový zpěv a hudbu vůbec. Mediální ocenění Zlatý Ámos bylo evokováno právě tímto obapolným vztahem zapáleného učitele a nadšených žáků.
Stojí v čele studentského sboru Besharmonie, který získal nejvyšší ocenění v oblastním i celostátním kole soutěže gymnaziálních sborů UČPS Gymnasia cantant, podílí se na vedení celorepublikového Bohemiachoru, dále Prozatímního sboru. S ním a s kapelou nastudoval, mnohokrát provedl a natočil rockové oratorium Eversmiling Liberty. Spolupracuje dále i s Alikvotním sborem a také řídí PSPU. V loňském roce založil malý komorní mužský sbor BAR – i TON a od října 2011 úzce spolupracuje s chlapeckým sborem Pueri gaudentes.

   

Jan Kyjovský

sbormistr



Od předškolního věku se nepřetržitě věnuje sborovému zpěvu, nejprve jako zpěvák, později přibyla role korepetitora a nakonec i sbormistra. Studium skladby absolvoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Jeho celoživotní vztah ke sborovému zpěvu vyústil ve volbu oboru Sbormistrovství-Hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Dirigování vystudoval ve třídě MgA. et Mgr. Marka Valáška, Ph.D. V roce 2011 se stal sbormistrem smíšeného komorního sboru adlibitum, s nímž pravidelně koncertuje. Od roku 2013 působí v České filharmonii jako lektor edukačních programů pro školy a rodiče s dětmi. V letech 2014–2016 vyučoval hudební výchovu na ZŠ Barrandov a vedl dětský pěvecký sbor Barrambini. Od března 2016 působí jako pedagog na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, kde vyučuje intonaci, informační technologie a vede školní smíšený pěvecký sbor. V roce 2017 navázal spolupráci s chlapeckým sborem Pueri gaudentes.

   

Markéta Džuneva

hlasová poradkyně




Markéta Džuneva se narodila roku 1973 ve Vrchlabí. Od dětství se věnuje hudbě, zejména zpěvu. 10 let zpívala v dětském pěveckém sboru Radost. Byla členkou Kühnova smíšeného sboru. V roce 1996 vystudovala Pedagogickou fakultu UK a o 2 roky později absolvovala Pražskou pěveckou konzervatoř u prof. Kateřiny Kachlíkové. Již v průběhu studia začala spolupracovat s přípravným sborem Koťata pod vedením Zdeny Součkové, poté působila a po mateřské dovolené opět působí jako hlasová poradkyně v chlapeckém sboru Pueri gaudentes. Zároveň v ZUŠ Šimáčkova vyučuje sólový zpěv. Již několik let je externí členkou operního sboru Státní opery Praha.
Kontakt: marketa.dzuneva(na)seznam.cz

   

Denisa Nováková

klavíristka



Ve dvanácti letech začala docházet na výuku klavíru k MgA. Janě Macharáčkové (u níž pokračovala až do roku 2007). V roce 2000 nastoupila na Základní uměleckou školu v Praze 7 do varhanní třídy MgA. Michelle Hradecké, pod jejímž vedením o rok později úspěšně složila zkoušky na Pražskou konzervatoř. Toto studium absolvovala u Mgr. Josefa Popelky. V roce 2006 začala hrát na cembalo v Hudební škole Hlavního města Prahy pod vedením prof. Giedré Lukšaité Mrázkové, v jejíž třídě dokončila své magisterské studium na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze. Zúčastnila se Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích a řady mistrovských interpretačních kurzů, s profesory Christophem Bossertem, Martinem Sanderem, Jacques van Oggem, Francois Lengellé a dalšími. Aktivně se také věnuje komorní hře a spolupracuje s pěveckými sbory. Od roku 2012 vyučuje v ZUŠ Šimáčkova a působí jako korepetitorka v chlapeckém a mužském sboru Pueri gaudentes.

   

Alena Vogelová

tajemnice


 

Alena Vogelová se narodila r. 1952 v Rokycanech. Po maturitě na gymnáziu pracovala ve výpočetním středisku SUPRA. Odtud odešla v roce 1978 na mateřskou dovolenou. Do zaměstnání opět nastoupila v r. 1990 a to do DDM. V tomto roce zde také vznikl chlapecký sbor Pueri gaudentes, se kterým spolupracuje od jeho začátku. Od roku 1995 je zaměstnána v ZUŠ.
Práce se sborem ji přivedla k dalším profesím: zdravotnice, kuchařka, kostymérka atd. Velmi výrazně se podílí na organizaci činnosti sboru, je jedinou tváří Pueri gaudentes, kterou nikdy neuvidíte na podiu, vždy ji spolehlivě najdete v zákulisí.
Kontakt: vogelova(at)pueri.cz

   
 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes

Ťutínci | Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox