Sem, sem, sem, pastýři

Charakteristika
 
Vánoční CD "Sem, sem, sem, pastýři" vyšlo v roce 1999. Obsahuje koledy a vánoční písně v úpravě pedagoga a skladatele Pavla Jurkoviče, který je přímo pro Pueri gaudentes upravil.

Booklet
 
Vánoční poselství:
Nahrávka vánoční hudby souboru Pueri gaudentes na nás dýchne sváteční atmosférou hned několika způsoby. Nejprve vám CD nabídne výběr českých melodií shrnutých pod titul Hry s jesličkami. Betlémská legenda je zde oživena jako celek, který by dokonce umožnil scénickou adaptaci. Tento oddíl vrcholí známou koledou Narodil se Kristus Pán. Následuje komplex českých, moravských a slezských lidových koled, mezi nimiž najdeme jak dobře známé nápěvy, tak i leckteré méně často zpívané. Závěr desky oživí hudební památky ze starých kancionálů dotýkající se vánočního období.
Předností nahrávek je osobitá zvuková podoba vycházející ze dvou zdrojů. Především je to průzračná a nezaměnitelná barva chlapeckých hlasů odpovídající historické tradici. Dříve koledovali převážně jen hoši. Zkušené vedení sbormistryně Zdeny Součkové plně

tuto skutečnost využívá. Druhý zdroj představuje tvůrčí podíl skladatele, básníka, pěvce a učitele Pavla Jurkoviče (1933). Spolupůsobil při výběru skladeb, především však vytvořil instrumentální doprovod určený malému komornímu ansámblu. Jurkovič zhodnotil své zkušenosti z dětských let, kdy byl členem chlapeckého sboru Schola cantorum, vedeného Miroslavem Venhodou, pod nímž později zpíval i v Pražských madrigalistech. Doprovod nabízí vynalézavou barevnost, současně z něj dýchá historická patina odpovídající textu i nápěvům. Nahrávka vánoční hudby souborem Pueri gaudentes nedokresluje pouze vánoční atmosféru, ale podtrhuje i duchovní poselství spojené s Kristovým narozením. Povzbudí každého, kdo chce přispět k "pokoji lidí dobré vůle".

Pueri gaudentes:
Sbor Pueri gaudentes, založený v září 1990 sbormistryní Zdenou Součkovou, působí při Základní umělecké škole v Praze 7. Ve čtyřech odděleních zpívá více než 150 chlapců ve věku 6 - 25 let. Za deset let činnosti dosáhli chlapci dlouhé řady úspěchů. Při svých zahraničních zájezdech procestovali velkou část Evropy a Japonsko, zúčastnili se úspěšně mnoha mezinárodních soutěží, pravidelně účinkují ve Státní opeře Praha, spolupracují s předními českými hudebníky na velkých projektech (Bernstein - Mše, Weber - Requiem) a natáčí pro rozhlas a televizi.
Vánoční CD Sem, sem, sem, pastýři, které natočil chlapecký sbor Pueri gaudentes, je již čtvrté v řadě. První profilové CD obsáhlo celý repertoár sboru, druhé otevřelo svět spirituálů a gospelů a třetí nahlédlo do díla Gabriela Faurého. Právě tato čtyři CD dokumentují rozsah repertoáru, jež zahrnuje skladby všech časových období, různých autorů i stylů, písně církevní i světské, lidové i umělé, díla napsaná a věnovaná Pueri gaudentes. Protože sbor zpívá ve smíšené sestavě (soprán, alt, tenor, bas) a protože chlapci hrají na mnoho hudebních nástrojů, nabízí posluchačům neopakovatelnou rozmanitost hudebního umění.

Pavel Jurkovič:
Pavel Jurkovič (1933) - hudební pedagog, zpěvák, instrumentalista, skladatel, publicista, prostě kantor v někdejším smyslu tohoto slova. Prvním učitelem hudby mu byla jeho matka, jedinečná venkovská zpěvačka. V letech 1945-1950 byl žákem chlapeckého sboru Schola cantorum v Praze. Maturoval na pedagogickém gymnáziu v roce 1952 a poté byl několik let učitelem na základní škole, kam se opět vrátil r.1977. Pod vedením zakladatele Scholy cantorum prof. Miroslava Venhody působil od r. 1957 v souboru Noví pěvci madrigalu a komorní hudby, od roku 1967 do roku 1977 u Pražských madrigalistů jako zpěvák, instrumentalista a zástupce šéfa. Zúčastnil se mnoha turné po Evropě a Americe a natočil s nimi více než 60 gramofonových desek. V letech 1965-1967 studoval na Orffově institutu v Salcburku, kde působil též v ansámblu pro starou hudbu Tenta Consort. Je předsedou České Orffovy společnosti a pořádá kurzy a semináře pro učitele od roku 1966 dodnes. Věnuje se tvorbě pro děti ( více než tři sta písní) a pro divadlo (více než 30 premiér), úpravě lidových písní a historické hudbě jako dramaturg, upravovatel, zpěvák a instrumentalista. Je stálým externím spolupracovníkem rozhlasu a televize, autorem hudebně výchovných publikací a scénářů. V roce 1995 byl vyznamenán Pro merito (za zásluhy) nadací Carla Orffa v Mnichově a v roce 1996 výroční cenou české hudební rady. Je ctitelem a kmenovým autorem chlapeckého sboru Pueri gaudentes od samého začátku. Vánoce jsou pro něho po celý rok "světlem v dálce, jež nabývá na intenzitě příchodem adventu".

Obsah
 12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


13
14
15
16


LIDOVÁ VÁNOČNÍ HRA
Hra s jesličkami (Co to znamená, Sem, sem, sem, pastýři, Tedy poženem, Půjdem spolu do Betléma, Už jsme si naši koledu odbyli, Narodil se Kristus Pán)

LIDOVÉ KOLEDY Z ČECH A MORAVY A SLEZSKA
Ejhle, támhle v Betlémě
Já malý přicházím koledovat
Syn Boží se nám narodil
Padla rosa studená - ukázka
Jozef, muj kochany Jozef
Sedí vrabček na pilíri
Kristus Pán se narodil
Krásná Panna
Byla cesta, byla ušlapaná
Dej Bůh štěstí
Den přeslavný - ukázka

VÁNOČNÍ ZPĚVY ZE STARÝCH KANCIONÁLŮ
Žákovská koleda
Solis praevia
In natali Domini
Ježíš náš spasitel
 
9:32


2:53
1:44
2:38
1:50
2:22
0:53
2:53
2:22
3:22
1:01
1:49


1:32
1:39
2:17
1:26
40:50
 

sbormistr: Zdena Součková
housle: Jan Hádek, flétna: Magdalena Bílková, Jana Bílková
fagot: Tomáš Bedrník, Andrej Sochor
hoboj: Veronika Hádková
viola: Jakub Zicha
zobcová flétna: Helena Šmydková, Pavel Jurkovič, Jana Nováková, Jan Linhart, klarinet: František Bílek
violoncello: Lucie Horáková,zvony
trumšajt, krumhorn, bicí: Pavel Jurkovič

výběr, úprava a instrumentace: Pavel Jurkovič
hudební režie: Pavel Jurkovič
zvukový mistr: I. Pommer, J. Lžičař
grafický návrh: M. Špinková
Sleeve note: J. Pilka, P. Jurkovič
Nahráno: v Husově sboru v Praze 7, Farského 3.
 

 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Ťutínci | Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox