Krajina zpěvu v Šumperku

Hudební rozhledy - 6/2001

Festival dětských sborů v Šumperku (27.-29.4. 7.ročník) opět potvrdil svou výbornou pověst, díky které se na něj každé dva roky sjíždějí jako odborné a zaujaté publikum sbormistři doslova z celé republiky. Cílevědomá koncepce, která vedle špičkových koncertních výkonů předních sborů umí představit v promyšlené dramaturgii a po pečlivé přípravě i dětské sbory okresní úrovně ve společném vystoupení tak, že výsledný dojem je na výsost přesvědčivý, to je faktor, který dodnes neztratil nic na své působivosti. Vedle stálic, jako je domácí hostitelský sbor, liberecký Severáček nebo pražské sbory Radost a Pueri gaudentes, se v letošním programu skvěle představil Kühnův dětský sbor jak v klasickém programu v kostele tak ve scénickém spojení zpěvu a tance v pásmu dětských jarních her Otamra Máchy. V bohatém programu dostaly příležitost i zahraniční sbory, tentokrát ze Švýcarska a ze Slovenska, z domácích pak i nastupující mladá generace špičkových sborů z Mohelnice, Zlína a Českého Krumlova.
Neodmyslitelnou součástí festivalu je i pravidelná dílna na místě vytvořeného smíšeného sboru, ve kterém se pod vedením M. Uherka spojili členové šumperské Scholy, bývalí členové Šumperského dětského sboru a sbormistři - hosté festivalu (a také PG - pozn. webmastera). Vedle obvyklého a cappellového programu a školní scény z Jakobína (se sólisty tentokrát z vlastních řad - jako Terinka a Jiří se představili manželé Pálkovi, sbormistři libereckého Severáčku) se hlavní pozornost soustředila na přípravu premiéry Jan Hanuše "S kytičkou v ruce," rozsáhlé skladby pro dětský a smíšený sbor, věnované všem přátelům - sbormistrům, kteří celý život zasvětili krásné práci s dětmi. Mezi jubilanty festival uvítal i dalšího stálého přítele, skladatele Věroslava Neumanna, a připomněl, jak mnoho z jeho skladeb je už desítky let stálou součástí repertoáru dětských sborů.

JAROSLAVA MACKOVÁ
 
 

 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox