Letenská vonička 2001

Cantus - časopis pro sborové umění - 2/2001

7. dubna 2001 se v Praze uskutečnil již XVII. ročník nesoutěžního setkání dětských pěveckých sborů nesoucí od svého založení poetický název „Letenská vonička“. Po skromnějších začátcích se tento festival rozvoněl těmi nejkrásnějšími květy dětského sborového zpěvu a účast na Letenské voničce se stala brzy touhou všech našich malých zpěváků. Vždyť se jich také za oněch sedmnáct let představilo téměř 6000 a mezi 142 dětskými sbory, které vystoupily v sále Kulturního domu Vltavská nebo v kostele sv. Antonína, nechyběl snad žádný z těch, o nichž se říká, že jsou „špičkové“. Zvykli jsme si na tato milá setkání s dětskými hlásky, na přátelskou atmosféru festivalu, okořeněnou dobře cílenými odbornými semináři, na pravidelná setkání s kolegy z řad sbormistrů, se skladateli a textaři, na prezentaci nových dětských sborových skladeb i do té doby málo známých dětských pěveckých souborů a v posledních letech i na slavnostní udělování národních sbormistrovských cen. A s naprostou samozřejmostí jsme vnímali tváře hlavních organizátorů, vždy klidné a usměvavé sbormistrovské dvojice manželů Vládi a Zdeňky Součkových a jejich neúnavných spolupracovníků.
Letenská vonička 2001 připravila tentokrát pouze dva festivalové koncerty. Na odpoledním v kostele sv. Antonína vystoupily ve stylově laděné dramaturgii tři pěvecké sbory. V plném lesku se představil již první z nich – chlapecký sbor ZUŠ Praha 7 „Pueri gaudentes“ (sbm. Zdeňka Součková). Jeho stále častější angažování v zajímavých sborových festivalových projektech, zahraniční zájezdy a účast na mezinárodních sborových festivalech a soutěžích ovlivňuje kladně nejen zvukovou kvalitu sopránů, ale i interpretační schopnosti. Z jejich festivalového programu zaujaly nejvíce skladby „Cantate Domino“ R. Langa, „Veni Sancte“ L. Janáčka a „Principium sapientiae“ E. Hradeckého.
V příznivé, inspirující akustice kostela sv. Antonína se dařilo i Pardubickému dětskému sboru „Iuventus cantans“ (sbm. Vlastislav Novák). V jejich stylově pestrém programu zazněla díla J. Galla, J. S. Bacha, J. Nováka, A. Tučapského (Psalm č.120) a Z. Lukáše. Závěr odpoledního koncertu patřil vystoupení pořadatelského sboru ZUŠ Praha 7 – Radosti – Praha, který v letošním roce oslaví už čtyřicet let své úspěšné činnosti. Jejich program přinesl některé zdařilé sborové premiéry, jako např. Gounodovo Kyrie z Messe solonelle nebo Ave Maria A. Platperea. Upřímným potleskem odměnili posluchači i další skladby jejich programu (E. Butler, L. Delibes aj.)
Večerní koncert v sále KD Vltavská dal příležitost k vystoupení celkem šesti souborům. Přípravné oddělení Radosti – Praha „Písnička (sbm. Vladislav Souček a Andrea Sušilová) navodilo jarní náladu festivalu, zvláště premiérou skladby P. Jurkoviče „Čištění studánek“. DPS „Mendíci“ ZŠ Ostrava – Hrabůvka (sbm. Y. Lišková) si pro své vystoupení připravil mj. u nás dosud méně známé „Hosanna“ K. Nystedta a úpravy lidových písní „Honzíčkovi“ (D. Lidmila) a „Hospodaříčku, vstavajtě“ (O.Mácha).
Spíše tradiční program charakterizoval zvukově kultivované , ale výrazově méně kontrastní vystoupení DPS „Petrklíč“ SZUŠ Praha 5 (sbm. M. Kejhová) i vystoupení DPS „Skřivánek“ ZŠ Suchdol nad Odrou (sbm. Zuzana Šimůnková). Velké sympatie obecenstva získal pak DPS „Žďáráček“ ZUŠ Žďár nad Sázavou s temperamentní sbormistryní Petrou Procházkovou. Jejich vystoupení opět potvrdilo půvab skladby J. Churáčka „Měl jsem já píščelku“, oceněné v skladatelské soutěži Letenské voničky. Líbila se i interpretace skladeb z oblasti populární hudby (B. Bachrach, J. Ježek, P. Kočí) podpořená v závěru tanečním pohybem sboru i sbormistryně.
Vrchol večerního koncertu pak znamenalo vystoupení Radosti-Praha (sbm. Vladislav Souček) s provedením skladby „Memory“ A. L.Webbera a premiérou Jurkovičova sboru „Devatero divný květ“. V jeho úvodu pak předal HV UČPS Václav Kumpošt spolu s Ing. Vladislavem Součkem a zástupci Nadace Fr. Lýska doc. PhDr. Květuší Lepilovou a doc. Alenou Burešovou národní sbormistrovské ceny za rok 2000 – Cenu Františka Lýska sbormistru Václavu Ptáčkovi, Cenu Ferdinanda Vacha prof. PhDr. Miloslavu Šestákovi a Cenu Bedřicha Smetany hudebnímu skladateli PhDr. Zdeňku Šestákovi a sbormistru Milanu Uherkovi. Působivý závěr slavnostního večera vytvořil společný zpěv nestárnoucího Smetanova sboru "Má hvězda“.
XVII. ročník Letenské voničky nepředstavuje sice žádné kulaté jubileum, ale myslím si, že po jeho úspěšném průběhu nelze než znovu vyjádřit obdiv a vyslovit dík všem skromným a obětavým organizátorům a popřát jim, aby se jim i nadále dařilo překonat všechny překážky, které podobným akcím staví do cesty současná složitá finanční situace.

Vláďo a Zdeňko, děkujeme!

JIŘÍ KOLÁŘ
 
 

 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox