45. Festival sborového umění Jihlava

Cantus - září 2002

45. ročník FSU Jihlava probíhal ve dnech 28.-30.června v Domě kultury v Jihlavě za účasti devíti sborů z ČR a dvou ze zahraničí – z Polska a Číny. Festivalu předcházel již VI. ročník mezinárodní skladatelské soutěže, vyhlášený MK ČR za odborné garance IPOS ARTAMA Praha pro ženské a dívčí sbory. Mezinárodní porota tříkolově posoudila 83 titulů, z nichž mnohé tvořily několikadílné cykly. Soutěž obeslali skladatelé z dvaceti států – USA (17 titulů!), Německa, V. Británie, Ruska, Ukrajiny atd. 1. cena udělena nebyla, ostatní ceny a čestná uznání byly přiděleny skladatelům z Mexika, Uzbekistánu, Bulharska, Polska a USA. Oceněné skladby byly v rámci ediční činnosti FSU vydány tiskem a čtyři zazněly za účasti některých autorů na festivalových koncertech.
Již tradičně jsou do festivalového programu zařazeny čtyři koncerty. Úvodní v pátek večer zahájil Dívčí sbor PdF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Sbormistr doc. Jiří Fuchs sbor připravil velmi pečlivě, předně po hlasové stránce, což prokázal ve Smetanově sboru Západ slunce a Lukášových Kravarkách. Je štěstím pro sbor, že jej řídí sbormistr, který je současně odborníkem v hlasové přípravě. Dívky z Budějovic vystřídal Krakowski chór kameralny z Polska, který nás seznámil se starou a současnou polskou sborovou tvorbou – Waclav z Szamotol, M. Zieleňski, Y. Paplauski. Od posledně jmenovaného zazněla oceněná skladba v soutěži FSU Jihlava 2000 (skladatel byl přítomen). Sbor disponuje velmi dobrým hlasovým fondem, avšak při vystoupení zněl v hlasových skupinách nevyrovnaně s častým zbytečným přeforzírováním.
II. festivalový koncert je vždy pojat komorněji a je situován také do menšího prostoru výstavního sálku Oblastní galerie. Jako první vystoupilo 16 žen Sukova komorního sboru z Benešova. Po poněkud ještě ne zcela soustředěném úvodu (Eben) se sbor dobře rozezpíval ve skladbách dalších (Poulenc, Kardoš). Sbormistryně L. Procházková nastudovala se sborem i novinku ze skladatelské soutěže M. Makowskiho Owce i dzwonki. Velmi příznivý dojem, žel, částečně smazaly nepříliš vhodné přídavky (filmová hudba, spirituály). Čtyři muži a čtyři ženy, což je osm hlasově kvalitních sólistů, sdružených kolem sbormistra a současně i zpěváka Tomáše Votavy z Prahy, plně zaujali pozornost publika jak svým přesvědčivým výkonem, zvláště pak také v ukázkovém repertoáru – Elgar, Debussy, J. M. Forde a smíšenými sbory opomíjeného J. B. Foerstera, z jehož tvorby sbormistr vybral 4 sbory.
Na sobotním večerním koncertu vystoupily čtyři sbory. Foersterovo komorní pěvecké sdružení Praha (sbm. Lukáš Vasilek) je vždy na FSU vítané, a i tentokrát zpěvačky dokázaly, že patří k našim špičkovým ansámblům. Sbormistr nastudoval i oceněnou skladbu „Erree“ (2. cena), kterou si skladatelka Verónica Tapia osobně přijela poslechnout z Mexika a o provedení se vyjádřila velmi pochvalně. Závěrečný sbor Otmara Máchy Hymnu nebyl náležitě zvukově vyvážen mezi složkou zpěvní a doprovodnou (varhany, tympány). Kromě sboru Tomáše Votavy bylo druhou festivalovou „lahůdkou“ vystoupení sboru Pueri gaudentes z Prahy. Zde jsme zaznamenali příklad nových proudů ve sborovém zpívání: jeden, tzv. „minikomorní“ (př. sbor T. Votavy nebo KoPlo-To z Ostravy), druhý „jinošský“, přejímající jen některé partitury sborů mužských. Zde je impuls pro skladatele, aby pro tento typ sboru, který bude mít jistě následovníky, napsali původní opusy. Na festival připravila Zdena Součková „svůj sbor“ velmi pečlivě, což prokázala mimo jiné v Lukášově cyklu Jaro se otvírá za výborného houslového doprovodu Evy Melíškové. Ostravské učitelky se sbormistrem dr. Vladimírem Kovaříkem jsou vždy zárukou odpovědného provedení repertoáru. U sboru zvlášť oceňujeme hlasovou kulturu (artikulaci, frázování, smysl pro tektoniku skladby – Lukáš, Martinů). Koncert uzavřel hostující devatenáctičlenný ženský sbor Jinyue „Friend of music“ z města Shenzenu v Číně. Sbor zaujal širokou dynamickou škálou a procítěným přednesem hudby evropské (C. Franck, G. Bizet, A. P. Borodin) a tvorby čínských skladatelů. Zajímavý byl postřeh poněkud odlišného pojetí hlasového výcviku zpěvaček (tvoření tónu, rezonance, artikulace), pro naše uši nezvyklé. V čele sboru stojí profesionální dirigent a klavírista Li-Xiu-lu a profesionální zpěvačka li-Ke. Výkon sboru si přijel poslechnout velvyslanec v ČR Tang Guoqiang.
Závěrečný festivalový koncert v neděli dopoledne zahájil dětský sbor Carmina z Rychnova nad Kněžnou. Pro FSU připravil sbormistr Karel Štrégl – vedle úvodní skladby bulharského skladatele J. G. Slabakova – devítivětou kantátu Jiřího Laburdy Jihočeská blatská skladba. Poměrně náročnou skladbu zvládl sbor vcelku přijatelně, škoda jen, že si sbormistr předem v sále náležitě nevyzkoušel lepší rozmístění složky zpěvní a doprovodné (bicí nástroje), která 19 zpěváčků přehlušovala. Dívčí akademický sbor PdF Západočeské univerzity z Plzně vystoupil na FSU poprvé a výkonem vcelku překvapil. Sboru bylo festivalovým výborem svěřeno nastudování oceněné skladby ze soutěže, kterou zpěvačky s výbornou sólistkou přednesly ke spokojenosti publika i přítomného skladatele Lubomira Deneva z Bulharska. Sbor s přehledem řídila PaeDr. Daniela Mandysová. Festival uzavřel smíšený sbor Iuventus gymnázia ze Svitav. Sbormistryně PaeDr. Věra Burešová prokázala nejen dirigentské kvality (úsporná srozumitelná gesta), dále systematickou každoročně opakovanou práci s mladými hlasy, ale i odpovědně zvolený repertoár. Zvlášť oceňujeme zařazení lidových písní (úpravy M. Raichla – Chodský den), které se u mládeže plíživě vytrácejí. Vystoupení svitavských gymnazistů udělalo důstojnou tečku za nepřetržitě čtyřicetpětlet trvajícím sborovým festivalem.
V závěru ocitujme některé výroky přítomných hostů:
Mladá hudební skladatelka Verónica Tapia, která si přijela poslechnout svoji skladbu z Mexika, nám mj. řekla: „…Bylo nádherné pozorovat, jak čeští lidé demonstrují vlastní, tak bohatou sborovou tradici. Odvážím si domů balík sborových partitur, které budu poctivě studovat. Ovšem, co jsem slyšela, na to pouhá slova nestačí. Tolik hudební krásy za tři dny! Vřele děkuji Foersterovu sboru, který přednesl moji skladbu k mé naprosté spokojenosti. Ale obdivuji i ostatní vaše sbory. Uchovám si tento zážitek v paměti po celý život!“

V rámci FSU byl po dvou letech opět pořádán odborný seminář, věnovaný hlasovému výcviku v ženském (dívčím) sboru. Lektorem byl doc. Jiří Fuchs z PdF v Českých Budějovicích, který svoje odborné a praktické dlouholeté zkušenosti demonstroval na „svém“ sboru. Byl to ukázkový příklad, jak teorii promítat do praktické činnosti. A to se doc. Fuchsovi podařilo. Jak pracuje s hlasem u čínských dívek, to ve druhé části semináře předvedla (také s praktickými ukázkami se sborem) vedoucí sboru paní Li-ke.
Konečně je nutno se také zmínit o ediční činnosti v rámci FSU v Jihlavě. I když se sborové partitury vydávaly již od II. ročníku festivalu, tj. od roku 1958, od roku 1990 je edice zaměřena – vedle nových sborových skladeb oceněných v soutěžích – také na vydávání partitur našich klasiků (Smetana, Dvořák, Fibich, Martinů). Dosud bylo vydáno přes 160 sborových partitur od 110 našich a zahraničních skladatelů.

Ladislav Fučík
 
 

 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox