Vánoční koncert v Betlémské kapli zaujal

Pražská technika - leden 2003

Dne 18. prosince 2002 se uskutečnil v historických prostorách Betlémské kaple slavnostní vánoční koncert ČVUT, který bez pochyby završil velkolepým způsobem oslavy 295. výročí založení ČVUT.
Koncert začal v 19.15 hodin a před jeho samotným zahájením byli přítomní hosté pozváni panem rektorem na číši vína do Václavského sálu Betlémské kaple.
Následoval hudební program. Publikum vyslechlo Sonátu Vespertinu (P. J. Vejvanovský), Variace na Čajkovského téma (N. Arensky), Zimu ze Čtvera ročních období (A. Vivaldi) a po přestávce skladby s vánoční tematikou, např. koledu Nesem vám noviny, Tichou noc, Narodil se Kristus pán, Lloyd Webberovo Pie Jesu, Den přeslavný nebo francouzskou koledu Les anges dans nos campagnes.
Účinkovaly chlapecký pěvecký sbor Pueri gaudentes, vedený sbormistryní Zdenou Součkovou, a Talichův komorní orchestr, řízený Janem Talichem. Působivé bylo vystoupení Hradních trubačů.
Po vyslechnutí všech účinkujících byl pro hosty připraven raut. Na závěr večera se konal křest prvního výtisku reprezentační publikace Česká technika v prostorách Betlémského paláce. Jejím kmotrem se stal pan primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém, který se také křtu ujal spolu s rektorem ČVUT prof. Ing. Jiřím Witzanym, DrSc., prorektorem pro vnější vztahy prof. Ing. Františkem Vejražkou, CSc., a autorkou knihy Mgr. Magdalenou Tayerlovou.
Zájem o koncert ze strany návštěvníků byl opravdu vysoký, jejich počet převýšil 600 osob. Z významných hostů, kteří na koncert přišli, jmenujme zástupce velvyslanectví Itálie, Číny a Litvy, místostarostku Prahy 6 Ing. Trnkovou, generálního ředitele ČEZ, a.s., Ing. Míla, předsedkyni Akademie věd prof. Illnerovou, rektorku Policejní akademie doc. Hanu Burešovou, rektora Vysoké školy finanční a správní prof. Vladimíra Čecháka, rektora Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha doc. Antonína Peltráma a malíře Kristiána Kodeta. Z ministerstva školství přijali pozvání ředitel odboru vysokých škol Ing. Beneš, ředitel programů výzkumu Ing. Hanke a vedoucí oddělení rozvoje vysokých škol doc. Antoš.
V lapidáriu Betlémské kaple si návštěvníci mohli ještě prohlédnout výstavu o ČVUT "Inženýrská odysea - 295 let české techniky v Praze".

-red-
 
 

 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox