Pueri gaudentes vyhráli Pražské dny sborového zpěvu

Hobulet - prosinec 2003

"V kategorii mužských sborů se jako jediný ve zlatém pásmu umístil pražský sbor Pueri gaudentes se sbormistryní Zdeňkou Součkovou. Ve stylově pestrém soutěžním programu, jehož dramaturgii ocenila porota zvláštní cenou, upoutala především výtečná interpretace zvukově atraktivní skladby Ruperta Langa "Cantate Domino" a zdařilá premiéra skladby Emila Hradeckého "Kdyby mi tak bylo". Pueri gaudentes svým výkonem dokázali, že jejich poslední umělecké úspěchy nebyly náhodné.": tak komentuje výsledky a výkony sborů na 17. Pražských dnech sborového zpěvu nestor a vrcholná autorita českého sborového umění pan Jiří Kolář.
Pražské dny sborového zpěvu nejsou akcí ledajakou, mnohé pražské hotely ve dnech od 30. 10. až do 2. 11. 2003 přetékaly výtečnými zpěváky z celého světa. Sjelo se jich tu kolem tisíce; z Francie, Irska, Itálie, Německa, Rakouska, Švýcarska a početná enkláva přibyla samozřejmě i z České republiky. Za porotní stůl do nelehké pozice zasedli následující leadeři českého či evropského sbormistrovství: Miroslav Košler, Milan Malý, Jiří Kolář, Marko Ivanovič, Jiří Petrdlík, Jakub Zicha, Hellmuth Drewes, Winfried Siegler a André Vandebosch.Ti vážili a hodnotili, své hlavy přitom moudře kloníce, v pěti kategoriích.
Z pohledu Pueri gaudentes byla podstatná kategorie A - mužské sbory, kde se sešlo šest sborů z Čech, Německa, Rakouska a Švýcarska. Drama vrcholilo v pátek 31. 10. v pozdních odpoledních hodinách na Vinohradech, kam se mužská část PG dopravila, na rozdíl od cizokrajných sborů, metrem či tramvají. S nadějí na bohatou sklizeň přednesli muži svůj repertoár sice plni rozechvělosti, ale statečně. Sobota se tak nesla ve znamení netrpělivého očekávání na noční verdikt. A konečně kolem deváté se prostora Majakovského sálu naplnila nejen zúčastněnými zpěváky, ale následně také vítězoslavným výskotem nepočetné družiny Pueri gaudentes: vítězem kategorie A - mužské sbory se stávají Pueri gaudentes, Česká republika, vedeni sbormistryní Zdeňkou Součkovou. Pro Pueri dokonalou vinnou sezónu (co jiného sklízet na Vinohradech) pak dovršilo již zmíněné udělení zvláštní ceny poroty za výběr skladeb. Dlouho do hvězdnaté noci pak Pueri pěli sebeoslavné zpěvy plné gaudentes.
Informační povinnost ještě velí zaznamenat také laureáta celého festivalu, tím se stali mistrovští Pražští pěvci se sbormistrem Stanislavem Mistrem. Další zvláštní ceny obdrželi: za vynikající dirigentských výkon Petr Pálka (sbor Ještěd) a Jan Ocetek (sbor Vox Iuvenalis), za výběr soutěžního programu kromě Pueri ještě Inver Ladies Choir. Na festivalu se také mimo jiné ukázalo, jaké postavení má české sborový zpěv. Vždyť kde byli vyhlášeni vítězové či kde bylo zlaté pásmo, vždy se objevili rekovní zpěváci z České republiky. Pueri gaudentes k tomu přispěli mírou nemalou.
Přijďte se někdy podívat na jejich koncert, asi to není špatná muzika, co se rodí v ulici pana Šimáčka.

MARTIN RUDOVSKÝ
 
 

 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox