Pueri gaudentes a Jitro - Dvořák, Eben, Mácha

Cantus - 5/ 2004

K společnému muzicírování pozval na neděli 28. března 2004 do Sálu Martinů HAMU pražský chlapecký sbor Pueri gaudentes jeden z našich nejlepších současných dětských pěveckých sborů - Královéhradecký dětský sbor Jitro. Kdo měl možnost se jejich společného vystoupení zúčastnit, jistě nelitoval. Koncert nabídl totiž posluchačům hudební hostinu z vybraných děl naší sborové literatury, ať již klasické, nebo soudobé.
Úvodní část koncertu patřila hostitelům - chlapeckým a jinošským hlasům. Otevřely ji půvabným sborem "Slunko" Zdeňka Kaňáka soprány a alty sboru Pueri gaudentes. K oblíbeným číslům v programech našich smíšených sborů patří Janáčkova adaptace skladeb nejvýznamnějšího jubilanta letošního Roku české hudby - šestice Dvořákových Moravských dvojzpěvů, v nichž se pod vedením sbormistryně Zdeny Součkové rozrostli Pueri gaudentes i o mladé mužské tenory a basy. V posledním díle prvé části koncertu zůstali na pódiu naopak jen muži, v jejichž zdařilém provedení zaznělo známé dílo dalšího jubilanta roku 2004 - "Missa adventus et quadragesimae" Petra Ebena. V dirigentské roli se v této skladbě představil mladý, nadějný sbormistr Jan Zapletal, který v tomto roce končí bakalářské studium oboru Sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě UK v Praze.
V této souvislosti je třeba pochválit manžele Součkovy za promyšlené hledání a výchovu mladých sbormistrů schopných převzít v budoucnosti jejich pomyslnou dirigentskou taktovku, ať již v dětském pěveckém sboru Radost Praha (Helena Šmydková, Andrea Sušilová), nebo chlapeckém sboru Pueri gaudentes (Jan Zapletal).
Druhá část koncertu pak patřila Královéhradeckému dětskému sboru Jitro se sbormistrem Jiřím Skopalem. Nabídka jejich programu byla skutečně výjimečná a jeho provedení odpovídalo nejnáročnějším požadavkům umělecké interpretace. Plný, zvukově i barevně kompaktní zvuk schopný naplnit velké koncertní sály i vyjádřit nejhlubší lidské city, suverénní intonace, dokonalý, přirozeně pulzující rytmus v české i latinské deklamaci - to vše řadí Jitro k českému "rodinnému stříbru", k významným českým vývozním artiklům. Naše země může být opravdu hrdá na výsledky umělecké práce, které ve srovnání s okolím světem naše špičkové dětské pěvecké sbory dosahují.
Program dětského sboru Jitro, který bohužel nemáme příležitost slyšet v Praze příliš často, se zaměřil na sborové dílo Petra Ebena a Otmara Máchy. Ebenovy "Liturgické zpěvy" pro jednohlasý sbor a varhany pocházejí z let 1955-60. Z rozsáhlého cyklu na slova proprií svátečních a nedělních mší zazněla část "In Conceptione immaculata B. M. V." (1. Introitus, 2. Graduale, 3. Evangelium, 4. Offertorium, 5. Communio). Skladby vycházejí z rytmiky i melodiky gregoriánského chorálu; melodika chorálu je tu ovšem silně chromatizována.
Z tvorby nestárnoucího pražského skladatele Otmara Máchy si Jitro vybralo jedno z posledních děl "Proverbia" (Salve, Femina, Vivite). Náročné dílo umožnilo mladým zpěvačkám ukázat všechny přednosti svých interpretačních schopností a blízký vztah k interpretaci soudobé hudby. Jitro připravuje nahrávku nového CD, věnovaného sborovému dílu Otmara Máchy a my se již dnes na ně můžeme právem těšit.
I další dvě skladby Jitra byly z pera Otmara Máchy: premiéra dedikované skladby "Ta moravská brána", sborová parafráze na moravskou lidovou píseň, a známý, výrazově silný "Hymnus" v autorově adaptaci pro dětský sbor, varhany a tympány.
Pochvalně je třeba se zmínit i o spoluúčinkujících instrumentalistech - klavíristech Monice Šebestové a Michalu Chrobákovi, varhanících Petru Hostinském a Františku Vaníčkovi i výborné tympánistce Markétě Mazourové. Jejich vynikající výkony podtrhly působivé vyznění všech skladeb večera.
Tečku za vydařeným koncertem obou sborů, který ozdobili svou přítomností i oba protagonisté večera - Petr Eben a Otmar Mácha, vytvořilo společné provedení Smetanova sboru "Proč bychom se netěšili" z opery Prodaná nevěsta. Symbolicky tak vyjádřilo víru v radostné perspektivy našeho sborového zpěvu, vyrůstajícího z hudebních kvalit a nadšení našich mladých sborových zpěváků a obětavosti a zápalu jejich sbormistrů.

JIŘÍ KOLÁŘ

  

 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox