Severská cesta Pueri gaudentes - za poznáním evropských kultur

Talent - leden 2005

Pražský chlapecký sbor Pueri gaudentes absolvoval na přelomu srpna a září koncertní turné ve Skandinávii a Pobaltí. Během patnácti dnů sbor navštívil 7 zemí, 5 hlavních měst, 8 chlapeckých sborů, vystoupil na 11 koncertech a setkal se s výjimečnými osobnostmi - sbormistry a skladateli - mj. také s Vytautasem Miškinisem.
Patnáct neuvěřitelných dní nabitých cestováním, koncertováním a poznáváním prožilo na přelomu srpna a září 45 kluků z pražského chlapeckého sboru Pueri gaudentes (ZUŠ Praha 7). Radostní chlapci, jak se název sboru překládá, absolvovali "Severskou cestu" - turné do Polska, Německa, Švédska, Finska, Estonska, Lotyšska a Litvy. Více než roční příprava unikátního turné se bohatě vyplatila. Chlapci měli možnost navštívit pět hlavních měst a hned 8 výborných chlapeckých sborů, mezi nimi i evropské špičky - litevské Ažuoliukas (sbm. Vytautas Miškinis), helsinské Cantores Minores (sbm. Christian Hauschild), lotyšský Riga Dome Boys' Choir (sbm. Martins Klisans) či Stockholms Gosskör (sbm. Roland Nilsson). Celé turné bylo od počátku koncipováno jako nekomerční. Ubytování a stravování bylo zajištěno hostitelskými sbory (převážně díky ubytování v rodinách), náklady na cestování byly pokryty z příspěvků rodičů a z grantu Magistrátu hl. m. Prahy. Pueri gaudentes se všemi výše jmenovanými sbory udržují již delší dobu kontakt a většinu z nich již v Praze také hostili. Uspořádání zájezdu na základě vzájemného partnerství mezi sbory umožnilo nejen výrazné snížení nákladů na cestu, ale zejména bližší kontakt s životním stylem navštívených zemích. Pražští kluci bydleli v rodinách členů partnerských sborů, a tak poznávali severskou a pobaltskou kulturu takříkajíc z první ruky. Se svými hostitelskými rodinami trávili večery, v některých případech i volné dny, a tak si z turné nepřivezli jen povrchní vzpomínky na navštívené země z oken autobusu či suchých průvodců, ale mohli si vytvořit vlastní obrázek o mentalitě navštívených zemí.
Hlavním cílem zájezdu ovšem bylo ukázat kvality sboru během řady koncertních vystoupení. Turné otevřel koncert ve štětínské katedrále. Vystoupení, které se konalo po mši sloužené kvůli návštěvě sboru samotným biskupem, se setkalo s příznivým ohlasem. V podobně úspěšném duchu se nesla též vystoupení ve Stockholmu - v katedrále sv. Kláry a v kostele sv. Jiřího - či v obrovském Uppsalském dómu. Překrásné kostely s akustikou příznivou pro sborové zpívání nalezl sbor též ve Finsku - v Turku a v Helsinkách. Jinou atmosféru kluci poznali v Pobaltí - v estonském Talinnu, lotyšské Rize a v litevském Vilniusu (kostel sv. Kazimíra). Závěrečný koncert turné byl zpestřen jedinečným setkáním s Vytautasem Miškinisem, skladatelem, sbormistrem a ředitelem litevské sborové unie, který se s velkou radostí ujal řízení sboru při provedení svého moteta Ave Regina coelorum.
Na turné si sbor připravil program složený ze tří bloků. Protože se většina koncertů odehrávala v kostelech, byl repertoár zaměřen na chrámovou hudbu. První blok byl složen z evropské sakrální hudby baroka a klasicismu (Vivaldi - Gloria, Bach, Mozart, Gasparini), druhý blok tvořily vzhledem k tzv. Roku české hudby skladby českých skladatelů 19. století (Janáček, Dvořák, Smetana), třetí část byla zaměřena na soudobou českou i světovou duchovní hudbu (Hradecký, Novenko, Lang, Miškinis). Nejvíce ohlasů od posluchačů si trochu překvapivě vedle bloku české hudby 19. století získaly skladby současných českých autorů, a tak notové materiály k Hradeckého sboru Principium sapientiae či k Novenkově dílu Missa ferialis zůstaly jako vzpomínka na návštěvu Pueri gaudentes u několika chlapeckých sborů. V Helsinkách byla pro sbor připravena kuriozita - výchovný koncert a návštěva školní výuky. Vystoupení bylo uspořádáno pro děti z prvního stupně. Šokujícím zjištěním nebyl fakt, že sál pro 400 dětí dokázal napjatě poslouchat celý program, ale skutečnost, že průvodní slovo sboru k programu v angličtině nebylo překládáno do finštiny s odůvodněním, že děti bez problémů rozumí. Následující návštěvy v jednotlivých třídách se kluci ze sboru ujali se sebevědomím sobě vlastním a ve spolupráci s finskými učiteli "odučili" i hodinu zeměpisu a českého jazyka.
Náplní turné nebyly ale jen koncerty a návštěvy v rodinách. Ve všech místech, která sbor navštívil, byla připravena také prohlídka města. A tak sbor obdivoval nejen bohaté historické památky jednotlivých měst, ale též jiné turistické atrakce. Těleso složené výhradně z chlapců pochopitelně nejvíc zaujalo stockholmské muzeum lodi Vasa (ta se potopila v 17. století ihned po svém vyplutí a teprve v polovině 20. století byla vyzdvižena), muzeum firmy Husquarna (výjimečná expozice motorek) nebo helsinský olympijský stadion. Všichni dodnes vzpomínají na velkolepé střídání stráží na nádvoří stockholmského královského paláce, na štětínské setkání s českou replikou Magalhaensovy lodě, která se právě vrátila z pětileté cesty kolem světa, nebo na atmosféru, se kterou obyvatelé Tallinnu slavili 15 let od odchodu sovětských vojsk z Estonska. S velkým nadšením se setkalo také cestování lodními trajekty, zejména noční třináctihodinový přejezd ze Švédska do Finska a s tím spojený nocleh v miniaturních čtyřlůžkových kajutách.
Zážitků si z turné sbor přivezl dlouhou řadu. Kromě kontaktu s jinými kulturami bylo pro kluky jistě nejpřínosnější setkání s výbornými evropskými chlapeckými sbory a poznání, že ve všech městech a zemích našli milé a vstřícné lidi.
Severská cesta - koncertní turné Pueri gaudentes do Skandinávie a Pobaltí - bylo uskutečněno za finančního přispění hl. m. Prahy.

JAN ZAPLETAL

  

 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox