Dvojí sborová radost na Pražském jaru

Hudební rozhledy, 06/2006

Jeden z posledních koncertů letošního ročníku Pražského jara patřil dětskému sborovému zpěvu. V kostele sv. Šimona a Judy se 1.června představila Radost Praha (sborm. V. Souček, A. Sušilová) a chlapecký sbor Pueri gaudentes (sborm. Z. Součková). V programu Radosti zazněla díla B. Brittena, F. Poulena, A. Dvořáka, B. Martinů a O. Máchy. Vytříbený hudební jazyk vokálních děl B. Brittena vynikl v jeho Missa brevis také díky citlivému a kultivovanému podání sboru pod vedením A. Sušilové. Téměř tradiční součásti repertoáru mnoha dětských sborů - Moravské dvojzpěvy (výběr) A. Dvořáka a Vynášení smrti B. Martinů – vyplnily většinu první poloviny koncertu. Posluchači neušel pečlivě vypracovaný přednes skladeb s precizním a energickým klavírním doprovodem. Hymnus Otmara Máchy patří k dílům z posledních let a i přes svou obtížnost je našimi sbory často uváděn. Na pódiu sbor působil velmi soustředěně, v průběhu první poloviny se však začala projevovat hlasová únava hlavně ve vysokých polohách.
Chlapecký sbor Pueri gaudentes se v druhé polovině koncertu představil dvěma díly. Cyklus Jaro se otvírá od Z. Lukáše je určen mužskému sboru s doprovodem houslí. V podání mužské části Pueri gaudentes byl posluchačům dopřán neobyčejně příjemný hudební zážitek. Měkký a kultivovaný zvuk sboru spolu s intonační jistotou daly vyniknout poezii lidových textů zhudebněné v tradičně průzračné harmonii Z. Lukáše. To platí obzvláště pro dvě poslední části cyklu (Rosička je pěkná bílá…, Májko, májko zelená…) Vrcholem druhé půlky koncertu (ne-li celého koncertu) byly Chichesterské žalmy L. Bernsteina. Žalmy provedla chlapecká i mužská část sboru v původní verzi - v doprovodu varhan, harfy a bicích. Se všemi rytmickými a harmonickými obtížnostmi této skladby se sbor a sbormistryně vypořádali výborně. Překrásné sólo v druhé části žalmů (Hospodin je můj pastýř) bylo provedeno s naprostou přesvědčivostí. Bernsteinovy žalmy jsme měli možnost vyslechnout již na výročním koncertě sboru (říjen 2005) a na koncertě na HAMU (duben 2006), pražskojarní provedení však místy neslo i přes nesporné kvality známky nervozity a napětí. Sborový koncert tohoto ročníku Pražského jara si znovu dokázal výbornou kvalitu českého sborového zpěvu.

LUCIE BERNÁ

  

 

Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie
| Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox