Výroční zpráva za rok 1999,
schválena členskou schůzí 31. května 2000.

Sdružení má za sebou k 31. 12. 1999 již dva roky existence od 1. 1. 1998.

Jelikož písemná výroční zpráva za rok 1998 nebyla zpracována, ale členskou schůzí bylo schválena účetní zpráva, předkládá výbor celkovou informaci za dva roky.

Na ustavující členské schůzi 24. února 1998 se do Sdružení přihlásilo prvních 72 zakládajících členů z řad rodičů chlapců, zletilých členů a přátel sboru a od té doby členů postupně přibývá. Tato členská schůze zvolila výbor Sdružení, ve kterém zakládající členy doplnily paní Marta Borůvková, Marie Poláčková a Zdeňka Rukavičková. Předsedou byl na první výborové schůzi zvolen Jiří Turek, místopředsedkyní Marta Borůvková. Výbor pracuje již dva roky ve stálém šestičlenném složení. Stálými hosty všech jednání jsou paní sbormistryně a sekretářka sboru.

Stanovy, bez námitek zaregistrované Ministerstvem vnitra, také schválila první členská schůze, na dalších schůzích byly vždy vystaveny spolu s přihláškami pro nové členy. Obojí je k dispozici na internetu, kde je možné se kdykoliv přihlásit za člena Sdružení. Podmínkou členství je souhlas se zněním stanov a uvedení celého jména a rodného čísla.

Výbor se schází nepravidelně několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a vždy rozhoduje o hospodaření s financemi Sdružení. Napomáhá všemožně v činnosti vedení sboru. Z jednání jsou pořizovány zápisy a při pravidelných členských schůzích na konci obou pololetí seznamuje předseda ve své zprávě členy Sdružení s obsahem jednání. Součástí těchto zpráv je vždy i informace o hospodaření, vypracovaná pokladníkem. Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru.

Všechny informace jsou navíc uveřejňovány na internetových stránkách sboru, kde na úvodní stránce v adresáři je možné najít jak vlastní stránky Sdružení, tak e-mailové adresy předsedy a pokladníka Sdružení i paní sekretářky.

Během celého roku 1999 členové výboru za pomoci dalších rodičů a spolupracovníků velmi účinně pomáhali vedení sboru při přípravě a organizování všech akcí včetně Japonského turné, při koncertech, vystoupeních ve Státní opeře, při Letenské voničce, při zajišťování družební spolupráce s dalšími sbory z ČR i zahraničí, získávání grantů a sponzorů, vydávání a prodeji hudebních i obrazových záznamů, přípravě a průběhu několika soustředění, doplnění reprezentačního oblečení chlapců a v mnoha a mnoha zdánlivých maličkostech, bez nichž je provoz tak rozsáhlého a kvalitního tělesa nemyslitelný.

Někteří členové Sdružení také svou vlastní prací přímo sponzorovali různé aktivity sboru jako bylo zajištění občerstvení, navržení a výroba různých propagačních tiskovin a předmětů i oblečení, publikování informací o sboru apod. a jim všem patří zvláštní poděkování.

K úspěchům výboru v uplynulém roce lze právem přičíst dohodu s panem ředitelem ZŠ o zajištění a vybavení nové vlastní zkušebny sboru a vytvoření důstojnějších podmínek pro práci vedení sboru.

Hospodaření Sdružení rovněž členská schůze schválila všemi hlasy, rozhodla však neuveřejňovat zprávu na internetu, pro členy je úplná zpráva k dispozici u sekretářky a výboru.
 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox