Výroční zpráva Sdružení Pueri gaudentes Praha za rok 2000,
schválena členskou schůzí 25. 9. 2001.

Sdružení k 31. 12. 2000 završilo třetí rok své existence a mělo 74 členů.

Výbor Sdružení pracoval po celou dobu ve stálém šestičlenném složení: paní Marta Borůvková (místopředsedkyně), Marie Poláčková (zapisovatelka), Zdeňka Rukavičková a Věra Útratová, pan RNDr. Jiří Míček (pokladník) a Jiří Turek (předseda). Stálými hosty všech jednání byly paní sbormistryně Zdeňka Součková a sekretářka sboru paní Alena Vogelová, několika se zúčastnili manažerka sboru slečna Reneé Lavecká a šéfredaktor časopisu a internetové prezentace sboru pan Jan Zapletal.
Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru. Všechny informace jsou navíc uveřejňovány na internetových stránkách sboru, kde na úvodní stránce v adresáři je možné najít jak vlastní stránky Sdružení, tak e-mailové adresy předsedy a pokladníka Sdružení i paní sekretářky.

Výbor se sešel několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a rozhodnutí o hospodaření s financemi Sdružení. Napomáhal všemožně v činnosti vedení sboru. Od počátku všestranně podpořil vydávání sborového časopisu VOX a tvorbu internetové prezentace na vlastních stránkách sboru. Svým předchozím tlakem na vedení školy, za důstojnější podmínky pro práci všech složek sboru, nepřímo přispěl k dobrému rozhodnutí o využití nových učeben po rekonstrukci školy. V rámci oslav 10. výročí se nezapomnělo ani na drobné pozornosti pro všechny zpěváky a zvláště zakládající členy i vedení sboru.

Během celého roku členové výboru za pomoci dalších spolupracovníků a některých rodičů pomáhali vedení sboru při přípravě a organizování většiny akcí sboru. V roce 2000 to byly především řecký a španělský zájezd, oslavy 10. výročí sboru včetně jubilejních koncertů a společné hry pro děti a rodiče, další koncerty, vystoupení ve Státní opeře a v televizi, Letenská vonička včetně tradičního výletu parníkem a péče o zúčastněné sbory a jejich vedoucí, další družební spolupráce se sbory z ČR i zahraničí často s pobytem hostů v rodinách, vydávání a prodej hudebních i obrazových záznamů, příprava a zajištění několika soustředění, získávání grantů a sponzorů, doplnění oblečení chlapců atd.

Pomoc se projevila také v mnoha jiných zdánlivých maličkostech, bez nichž je ale provoz tak rozsáhlého a kvalitního tělesa nemyslitelný. Někteří členové Sdružení při tom svou prací nebo materiálně přímo sponzorovali různé aktivity sboru jako bylo zajištění a vydávání občerstvení, květinové dary, dopravní služby, návrhy a výroba propagačních tiskovin, předmětů i oblečení, publikování informací o sboru ve všech možných mediích, pořadatelské služby, dozor nad menšími chlapci apod.

Všem, kteří se na kterékoliv aktivitě sboru jakkoliv podíleli, patří zvláštní poděkování.

Výsledky hospodaření jsou k nahlédnutí u tajemnice sboru Aleny Vogelové, na internetu nebudou zveřejněny.
 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox