Výroční zpráva Sdružení Pueri gaudentes Praha za rok 2001,
schválena členskou schůzí 17. 10. 2002.

Sdružení k 31. 12. 2001 završilo čtvrtý rok své existence a mělo 74 členů.

Výbor Sdružení pracoval od voleb v září 2001 v novém šestičlenném složení: Renée Lavecká (předsedkyně), Marta Borůvková (místopředsedkyně), Marie Poláčková, Zdeňka Rukavičková, Elena Turnovská a RNDr. Jiří Míček (pokladník). Stálými hosty všech jednání byli paní sbormistryně Zdeňka Součková, sekretářka sboru paní Alena Vogelová a druhý sbormistr Jan Zapletal. Bývalému předsedovi panu Jiřímu Turkovi patří velký dík za usilovnou práci, kterou vykonal od založení Sdružení.

Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru. Všechny informace jsou navíc uveřejňovány na internetových stránkách sboru, kde na úvodní stránce v adresáři "Sdružení PG" je možné najít jak vlastní stránky Sdružení, tak e-mailové adresy předsedy a pokladníka Sdružení i paní sekretářky.
Výbor se sešel několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a rozhodnutí o hospodaření s financemi Sdružení. Napomáhal všemožně v činnosti vedení sboru. Podporoval vydávání sborového časopisu VOX a tvorbu internetové prezentace na vlastních stránkách sboru.

Během celého roku členové výboru za pomoci dalších spolupracovníků a některých rodičů pomáhali vedení sboru při přípravě a organizování většiny akcí sboru. V roce 2001 to byly především zájezd do Poznaně (Polsko), natáčení první části nového CD, soutěž Bohuslava Martinů v Pardubicích, festival Krajina zpěvu Šumperk, další koncerty, vystoupení ve Státní opeře, Letenská vonička včetně tradičního výletu parníkem a péče o zúčastněné sbory a jejich vedoucí, další družební spolupráce se sbory z ČR i zahraničí (Japonsko) často s pobytem hostů v rodinách, prodej hudebních i obrazových záznamů, příprava a zajištění několika soustředění, získávání grantů a sponzorů, doplnění oblečení chlapců atd.

Pomoc se projevila také v mnoha jiných zdánlivých maličkostech, bez nichž je ale provoz tak rozsáhlého a kvalitního tělesa nemyslitelný. Někteří členové Sdružení při tom svou prací nebo materiálně přímo sponzorovali různé aktivity sboru jako bylo zajištění květinových darů, dopravních služeb, vydávání občerstvení, návrhy a výroba propagačních tiskovin, předmětů i oblečení, publikování informací o sboru ve všech možných mediích, pořadatelské služby, dozor nad menšími chlapci a jiné.

Všem, kteří se na kterékoliv aktivitě sboru jakkoliv podíleli, patří zvláštní poděkování.

Výsledky hospodaření jsou k nahlédnutí u tajemnice sboru Aleny Vogelové, na internetu nebudou zveřejněny.
 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox