Výroční zpráva Sdružení Pueri gaudentes Praha za rok 2005,
schválena členskou schůzí 10. 10. 2006.
 

Sdružení k 31. 12. 2005 završilo osmý rok své existence.
 
Výbor Sdružení pracoval v pětičlenném složení: Renée Lavecká (předsedkyně), Marie Poláčková, Hanka Hübnerová, Pavla Svobodová a RNDr. Jiří Míček (pokladník). Stálými hosty všech jednání byli paní sbormistryně Zdeňka Součková, sekretářka sboru paní Alena Vogelová a druhý sbormistr Jan Zapletal.
 
Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru. Všechny aktuální informace jsou navíc uveřejňovány na internetových stránkách sboru. V sekci „Vedeni sboru“ je možné najít e-mailové adresy předsedkyně, paní sekretářky i paní sbormistryně.
Výbor se sešel několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a rozhodnutí o hospodaření s financemi Sdružení. Napomáhal všemožně v činnosti vedení sboru. Podporoval vydávání sborového časopisu VOX a tvorbu internetové prezentace na vlastních stránkách sboru.
 
Během celého roku členové výboru za pomoci dalších spolupracovníků a některých rodičů pomáhali vedení sboru při přípravě a organizování většiny akcí sboru. Rok 2005 sbor zahájil Benefičním koncertem „Kdo může, pomůže…“ ve velkém sále Žofína. Společnosti ADRA ČR bylo dne 24.3.2005 převedeno ze sbírkového účtu celkem 440.849 Kč. Do zahraničí vyjel sbor celkem třikrát – v dubnu do Francie, v květnu mužská část do Německa na mezinárodní soutěž v Lindenholzhausenu, kde muži získali stříbro, a v prosinci do Polska. Podzimní měsíce se nesly v duchu oslav 15. výročí založení sboru. K tomu ještě v listopadu sbor natáčel v Českém rozhlase. Závěr roku byl věnován již tradičně vánočním koncertům. Letos se ke koncertům v Betlémské kapli přidala i účast na adventním koncertu na Pražském hradě vysílaném Českou televizí. Nesmím samozřejmě zapomenout na vystoupení ve Státní opeře, družební spolupráci se sborem ze Saue (Estonsko), prodej hudebních i obrazových záznamů, přípravu a zajištění několika soustředění, získávání grantů a sponzorů, ušití nových sak pro chlapce atd.
 
Pomoc se projevila také v mnoha jiných zdánlivých maličkostech, bez nichž je ale provoz tak rozsáhlého a kvalitního tělesa nemyslitelný. Někteří členové Sdružení při tom svou prací nebo materiálně přímo sponzorovali různé aktivity sboru, jako bylo zajištění květinových darů, dopravních služeb, návrhy a výroba propagačních tiskovin, předmětů, publikování informací o sboru ve všech možných mediích, pořadatelské služby, dozor nad menšími chlapci a jiné.
 
 Všem, kteří se na kterékoliv aktivitě sboru jakkoliv podíleli, patří zvláštní poděkování.
 
 Výsledky hospodaření jsou k nahlédnutí u tajemnice sboru Aleny Vogelové, na internetu nebudou zveřejněny.
 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox