Výroční zpráva Sdružení Pueri gaudentes Praha za rok 2006,
schválena členskou schůzí.
 

Sdružení k 31. 12. 2006 završilo devátý rok své existence.

Výbor Sdružení pracoval v pětičlenném složení: Renée Lavecká (předsedkyně), Marie Poláčková, Hanka Hübnerová, Pavla Svobodová a RNDr. Jiří Míček (pokladník). Stálými hosty všech jednání byli paní sbormistryně Zdeňka Součková, sekretářka sboru paní Alena Vogelová a druhý sbormistr Jan Zapletal.

Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru. Všechny aktuální informace jsou navíc uveřejňovány na internetových stránkách sboru. V sekci „Vedeni sboru“ je možné najít e-mailové adresy předsedkyně, paní sekretářky i paní sbormistryně. Výbor se sešel několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a rozhodnutí o hospodaření s financemi Sdružení. Napomáhal všemožně v činnosti vedení sboru. Podporoval vydávání sborového časopisu VOX a tvorbu internetové prezentace na vlastních stránkách sboru.

Během celého roku členové výboru za pomoci dalších spolupracovníků a některých rodičů pomáhali vedení sboru při přípravě a organizování většiny akcí sboru. Jako byly Velikonoční koncert Pueri gaudentes v Sále Martinů, HAMU s programem Leonard Bernstein - Chichester Psalms ve verzi pro varhany, harfu a bicí; zájezd Pueri 3 na festival "Je kraj, kde voní tráva" do Sušice; Pueri gaudentes poprvé na Pražském jaru; společný koncert s chlapeckým sborem Bonifantes, KHMS a Filharmonie Hradec Králové a další koncerty a soustředění chlapeckého sboru. Letos Pueri gaudentes jeli na zájezd do Belgie, kde získali na 54.ročníku mezinárodní soutěže v Neerpeltu v Belgii 1. cenu cum laude. Gratulujeme! Rok 2006 Pueri gaudentes zakončili benefičním koncertem pro Fond ohrožených dětí - Vánoce v opeře.
Nesmím samozřejmě zapomenout na pravidelná vystoupení ve Státní opeře, družební spolupráci s ostatními sbory, prodej hudebních i obrazových záznamů, přípravu a zajištění několika soustředění, získávání grantů a sponzorů, atd.

Pomoc rodičů a přátel sdružení se projevila také v mnoha jiných zdánlivých maličkostech, bez nichž je ale provoz tak rozsáhlého a kvalitního tělesa nemyslitelný. Někteří členové Sdružení při tom svou prací nebo materiálně přímo sponzorovali různé aktivity sboru, jako bylo zajištění květinových darů, dopravních služeb, návrhy a výroba propagačních tiskovin, předmětů, publikování informací o sboru ve všech možných mediích, pořadatelské služby, dozor nad menšími chlapci a jiné.

Všem, kteří se na kterékoliv aktivitě sboru jakkoliv podíleli, patří zvláštní poděkování.

Výsledky hospodaření jsou k nahlédnutí u tajemnice sboru Aleny Vogelové, na internetu nebudou zveřejněny.

 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox