Výroční zpráva Sdružení Pueri gaudentes Praha za rok 2007,
schválena členskou schůzí.
 

Sdružení k 31. 12. 2007 završilo desátý rok své existence.

Výbor Sdružení pracoval v pětičlenném složení: Renée Lavecká (předsedkyně), Marie Poláčková, Hanka Hübnerová, Pavla Svobodová a RNDr. Jiří Míček (pokladník). Stálými hosty všech jednání byli paní sbormistryně Zdeňka Součková, sekretářka sboru paní Alena Vogelová .

Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru. Všechny aktuální informace jsou navíc uveřejňovány na internetových stránkách sboru. V sekci „Vedeni sboru“ je možné najít e-mailové adresy předsedkyně, paní sekretářky i paní sbormistryně.
Výbor se sešel několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a rozhodnutí o hospodaření s financemi Sdružení. Napomáhal všemožně v činnosti vedení sboru. Podporoval vydávání sborového časopisu VOX a tvorbu internetové prezentace na vlastních stránkách sboru.

Během celého roku členové výboru za pomoci dalších spolupracovníků a některých rodičů pomáhali vedení sboru při přípravě a organizování většiny akcí sboru. Letošní rok se především točil kolem příprav a zkoušek na listopadový zájezd do Japonska. Během roku se chlapci zúčastnili dvou benefičních akcí, zpívali na koncertech v Praze i mimo ni, s operou Carmen vystoupili na Open Air Hradec Králové 2007, družili se s dalšími sbory s České republiky, pravidelně vystupovali ve Státní opeře. Rok 2007 chlapci zakončili již tradičním Vánočním koncertem v Betlémské kapli.
Sdružení podporovalo prodej hudebních i obrazových záznamů, přípravu , zajišťovalo několik soustředění, snažilo se o získání grantů a sponzorů atd. Pomoc se projevila také v mnoha jiných maličkostech, bez nichž je ale provoz kvalitního tělesa nemyslitelný. Někteří členové Sdružení při tom svou prací nebo materiálně přímo sponzorovali různé aktivity sboru, jako bylo zajištění květinových darů, dopravních služeb, návrhy a výroba propagačních tiskovin, předmětů, publikování informací o sboru ve všech možných mediích, pořadatelské služby, dozor nad menšími chlapci a jiné.

Všem, kteří se na kterékoliv aktivitě sboru jakkoliv podíleli, patří zvláštní poděkování.

Výsledky hospodaření jsou k nahlédnutí u tajemnice sboru Aleny Vogelové, na internetu nebudou zveřejněny.

 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox