Výroční zpráva Sdružení Pueri gaudentes Praha za rok 2008,
schválena členskou schůzí.
 

Sdružení k 31. 12. 2008 završilo jedenáctý rok své existence.

Výbor Sdružení pracoval v pětičlenném složení: Renée Lavecká (předsedkyně), Marie Poláčková, Josef Neckář, Petra Včelaříková a RNDr. Jiří Míček (pokladník). Stálými hosty všech jednání byli paní sbormistryně Zdeňka Součková, sekretářka sboru paní Alena Vogelová.

Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru. Všechny aktuální informace jsou navíc uveřejňovány na internetových stránkách sboru. V sekci „Vedeni sboru“ je možné najít e-mailové adresy předsedkyně, paní sekretářky i paní sbormistryně.
Výbor se sešel několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a rozhodnutí o hospodaření s financemi Sdružení. Napomáhal všemožně v činnosti vedení sboru. Podporoval vydávání sborového časopisu VOX a tvorbu internetové prezentace na vlastních stránkách sboru.

Během celého roku členové výboru za pomoci dalších spolupracovníků a některých rodičů pomáhali vedení sboru při přípravě a organizování většiny akcí sboru. V letošním roce vyjel sbor do dvou zahraničních destinací. V červenci do Anglie a v září do Dánska. Na oplátku sbor Pueri gaudentes hostil sbor z dánského Esbjergu, se kterým si společně zazpívali v kostele sv. Klimenta. V říjnu ještě pár chlapců vyjelo s operou Turandot do Salzburgu. Během roku pomáhali členové výboru při organizaci několika koncertů jak v Praze, tak v ostatních částech republiky. Rok 2008 byl již tradičně zakončen Vánočním koncertem Pueri gaudentes v Betlémské kapli. Nesmím samozřejmě zapomenout na získávání grantů a sponzorů, vystoupení ve Státní opeře, přípravu a zajištění několika soustředění, prodej hudebních i obrazových záznamů atd.
Pomoc se projevila také v mnoha jiných zdánlivých maličkostech, bez nichž je provoz tak rozsáhlého tělesa nemyslitelný. Někteří členové Sdružení při tom svou prací nebo materiálně přímo sponzorovali různé aktivity sboru, jako bylo zajištění květinových darů, dopravních služeb, publikování informací o sboru ve všech možných mediích, pořadatelské služby, dozor nad menšími chlapci a jiné.

Všem, kteří se na kterékoliv aktivitě sboru jakkoliv podíleli, patří zvláštní poděkování.

Výsledky hospodaření jsou k nahlédnutí u tajemnice sboru Aleny Vogelové, na internetu nebudou zveřejněny.

 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox