Výroční zpráva Sdružení Pueri gaudentes Praha za rok 2009,
schválena členskou schůzí.
 

Sdružení k 31. 12. 2009 završilo dvanáctý rok své existence.

Výbor Sdružení pracoval v pětičlenném složení: Renée Lavecká (předsedkyně), Marie Poláčková, Josef Neckář, Petra Včelaříková a RNDr. Jiří Míček (pokladník). Stálými hosty všech jednání byli paní sbormistryně Zdeňka Součková, sekretářka sboru paní Alena Vogelová.
Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru. Všechny aktuální informace jsou navíc uveřejňovány na internetových stránkách sboru. V sekci „Vedeni sboru“ je možné najít e-mailové adresy předsedkyně, paní sekretářky i paní sbormistryně.
Výbor se sešel několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a rozhodnutí o hospodaření s financemi Sdružení. Napomáhal všemožně v činnosti vedení sboru. Podporoval vydávání sborového časopisu VOX a vytvoření zcela nových moderních webových stránek sboru.

Během celého roku členové výboru za pomoci dalších spolupracovníků a některých rodičů pomáhali vedení sboru při přípravě a organizování většiny akcí sboru.
Mimo pravidelných vystoupení ve Státní opeře, prodeje hudebních i obrazových záznamů, přípravy a zajištění pravidelných soustředění, získávání grantů a sponzorů sdružení podporovalo sbor i při ostatních akcích jako byly koncerty se sbory ze zahraničí (z Izraele, Japonska) i z domova, či výchovné a benefiční koncerty, do kterých patřil například 1. adventní koncert pro ČT. Sbor Pueri gaudentes se v letošním roce zúčastnil dvou mezinárodních soutěží - ve slovinské Celje a v Bergenu (muži). V dubnu sbor spoluúčinkoval na koncertě „Pocta tvůrcům – Martinů" v Rudolfinu. V červnu proběhla řada závěrečných koncertů a o prázdninách zase pěvecká soustředění. O vánocích sbor nezpíval pouze v České republice, jak bývá zvykem, ale vyjel i mimo ni – zpíval na vánočním koncertu v německém Bayreuthu s ČKF. S paní Emou Hubáčkovou si sbor zazpíval v kostele sv. Ludmily v Praze.
Pomoc se projevila také v mnoha jiných zdánlivých maličkostech, bez nichž je ale provoz tak rozsáhlého a kvalitního tělesa nemyslitelný. Někteří členové Sdružení při tom svou prací nebo materiálně přímo sponzorovali různé aktivity sboru, jako bylo publikování informací o sboru ve všech možných mediích, pořadatelské služby, zajištění květinových darů, dopravních služeb, dozor nad menšími chlapci a jiné.

Všem, kteří se na kterékoliv aktivitě sboru jakkoliv podíleli, patří zvláštní poděkování.

Výsledky hospodaření jsou k nahlédnutí u tajemnice sboru Aleny Vogelové, na internetu nebudou zveřejněny.

 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox