Výroční zpráva Sdružení Pueri gaudentes Praha za rok 2010, schválena členskou schůzí.

Sdružení k 31. 12. 2010 završilo třináctý rok své existence.

Výbor Sdružení pracovalo v pětičlenném složení: Renée Lavecká (předsedkyně), Marie Poláčková, Josef Neckář, Petra Včelaříková a RNDr. Jiří Míček (pokladník). Stálými hosty všech jednání byli paní sbormistryně Zdeňka Součková, sekretářka sboru paní Alena Vogelová.
Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru. Všechny aktuální informace jsou navíc uveřejňovány na internetových stránkách sboru. V sekci „Vedeni sboru“ je možné najít e-mailové adresy předsedkyně, paní sekretářky i paní sbormistryně.
Výbor se sešel několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a rozhodnutí o hospodaření s financemi Sdružení. Napomáhal všemožně v činnosti vedení sboru. Podporoval vydávání sborového časopisu VOX a správu webových stránek sboru.

Během celého roku členové výboru za pomoci dalších spolupracovníků a některých rodičů pomáhali vedení sboru při přípravě a organizování většiny akcí sboru.
Mimo pravidelných vystoupení ve Státní opeře (Carmen, Turandot, Rusalka), prodeje hudebních i obrazových záznamů, přípravy a zajištění pravidelných soustředění, získávání grantů a sponzorů sdružení podporovalo sbor i při dalších akcích, jako bylo natáčení nového CD, koncerty se sborem z Norska i z České republiky (Severáček, Bonifanti), či výchovné a benefiční koncerty, do kterých patřil například koncert pro Nadaci Jedličkova ústavu. Tento rok se sešlo několik důležitých výročí, kterým Pueri gaudentes přihlíželo. Hned v lednu slavila své jubileum sbormistryně Zdeňka Součková a Základní umělecká škola na Praze 7 slavila své založení. Aby toho nebylo málo, sbor Pueri gaudentes oslavil již 20. výročí a to koncertem v Rudolfinu. Jedna z nejzajímavějších akcí bylo zpívání hymny v O2 Aréně při zahájení zápasů NHL. Sbory Pueri 1 a Pueri 2 vystupovaly na festivalu v Libčicích a Pueri 3 na pěveckém festivalu v zámku Červený Hrádek. V červnu proběhla řada závěrečných koncertů a o prázdninách zase pěvecká soustředění. O vánocích sbor zpíval na řadě vánočních vystoupení. Pomoc se projevila také v mnoha jiných zdánlivých maličkostech, bez nichž je ale provoz tak rozsáhlého a kvalitního tělesa nemyslitelný. Někteří členové Sdružení při tom svou prací nebo materiálně přímo sponzorovali různé aktivity sboru, jako bylo publikování informací o sboru ve všech možných mediích, pořadatelské služby, zajištění květinových darů, dopravních služeb, dozor nad menšími chlapci a jiné.

Všem, kteří se na kterékoliv aktivitě sboru jakkoliv podíleli, patří zvláštní poděkování.

Výsledky hospodaření jsou k nahlédnutí u tajemnice sboru Aleny Vogelové, na internetu nebudou zveřejněny.

 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox