Výroční zpráva Sdružení Pueri gaudentes Praha za rok 2012, schválena členskou schůzí.

Sdružení k 31. 12. 2012 završilo patnáctý rok své existence.

Výbor Sdružení pracoval v pětičlenném složení: Renée Lavecká (předsedkyně), Lucie Hrdličková, Jitka Dvořáková, Petra Včelaříková a RNDr. Jiří Míček (pokladník). Stálými hosty všech jednání byli paní sbormistryně Zdeňka Součková, sekretářka sboru paní Alena Vogelová.
Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru. Všechny aktuální informace jsou navíc uveřejňovány na internetových stránkách sboru. V sekci „Vedeni sboru“ je možné najít e-mailové adresy předsedkyně, paní sekretářky i paní sbormistryně.
Výbor se sešel několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a rozhodnutí o hospodaření s financemi Sdružení. Napomáhal všemožně v činnosti vedení sboru a podporoval správu webových stránek sboru.

Během celého roku členové výboru za pomoci dalších spolupracovníků a některých rodičů pomáhali vedení sboru při přípravě a organizování většiny akcí sboru.
Mimo pravidelných vystoupení ve Státní opeře (Carmen, Turandot, Rusalka), prodeje hudebních i obrazových záznamů, přípravy a zajištění pravidelných soustředění, získávání grantů a sponzorů sdružení podporovalo sbor i při dalších akcích, jako bylo absolvování několika festivalů, koncerty v Národním divadle, účinkování v Carmen – Klasika pod hvězdami - léto 2012 nebo na exkluzivních koncertech Carmina Burana. Sbor Pueri gaudentes v roce 2012 hostil izraelský sbor Moran a společně si několikrát zazpívali. Společně spolu účinkovali na koncertě v sále pražské Konzervatoře, kde předvedli dětskou operu Brundibár. V dubnu byli chlapci na zájezdu v Petrohradu a v Moskvě. V červnu proběhla řada závěrečných koncertů a o prázdninách zase pěvecká soustředění. O vánocích sbor zpíval na řadě vánočních vystoupení. Na závěr roku byl sbor přizván na vánoční turné pana Václav a Neckáře. Pomoc sdružení se projevila také v mnoha jiných zdánlivých maličkostech, bez nichž je ale provoz tak rozsáhlého a kvalitního tělesa nemyslitelný. Někteří členové Sdružení při tom svou prací nebo materiálně přímo sponzorovali různé aktivity sboru, jako bylo publikování informací o sboru ve všech možných mediích, pořadatelské služby, zajištění květinových darů, dopravních služeb, dozor nad menšími chlapci a jiné.

Všem, kteří se na kterékoliv aktivitě sboru jakkoliv podíleli, patří zvláštní poděkování.

Výsledky hospodaření jsou k nahlédnutí u tajemnice sboru Aleny Vogelové, na internetu nebudou zveřejněny.


 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox