Výroční zpráva Sdružení Pueri gaudentes Praha za rok 2015

Sdružení k 31. 12. 2015 završilo osmnáctý rok své existence.

Výbor Sdružení pracoval v pětičlenném složení: Renée Lavecká (předsedkyně), Lucie Hrdličková, Jitka Dvořáková, Petra Včelaříková a RNDr. Jiří Míček (pokladník). Stálými hosty všech jednání byli paní sbormistryně Zdeňka Součková, sbormistr Libor Sládek a sekretářka sboru paní Alena Vogelová. Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru.

V říjnu došlo k výměně v osobě předsedkyně výboru a dalšího člena a sice: předsedkyní se stala Lucie Hrdličková a členy výboru Ing. Amir Seger a Simona Oktábcová. Výbor se sešel několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a rozhodnutí o hospodaření s financemi Sdružení. Napomáhal v činnosti vedení sboru a podporoval správu webových stránek sboru.

Mimo pravidelných vystoupení ve Státní opeře (Carmen, Turandot, Rusalka, Mefistofeles), prodeje hudebních i obrazových záznamů, přípravy a zajištění pravidelných soustředění, získávání grantů a sponzorů sdružení podporovalo sbor i při dalších akcích:


Leden 2015 Rybova vánoční mše – kostel sv. Ignáce, Praha 2
Natáčení pro divadlo Říše loutek
1. a 2. premiéra opery Mefistofeles – Státní opera Praha
Únor 2015 soustředění chlapecké části sboru
Březen 2015 soustředění Pueri 3
Mužská část sboru -  reg.kolo Opava Cantat
Předškolní děti - vystoupení v Muzeu hl.m.Prahy
Mužská část sboru – vystoupení na Pražském hradě
Duben 2015 Pueri 3 – soutěž sborů v Turnově, zájezd do Semil
Předškolní děti – festival Rolničkové svátky písní
Návštěva sboru z Thajska
Květen 2015 koncertní zájezd do Švédska
Předškolní děti – závěrečný koncert – zámek Křinec
Červen 2015 mužská část sbor – jazzový koncert ZUŠ
Koncert k poctě Pavla Jurkoviče – HAMU
Pueri 3 – závěrečný koncert – Hlahol
Závěrečný koncert – Muzeum hudby
Spoluúčinkování na absolventském koncertě J. Poláčka – kostel sv. Salvátora
Srpen 2015 Soustředění sboru – Všechlapy
Říjen 2015 koncert 25 let Pueri gaudentes – Betlémská kaple
koncert Pocta Jamesi Hornerovi – Rudolfinum
Listopad 2015 Koncert Carmina Burana - Betlémská kaple
Slavnostní koncert k založení ZUŠ - Betlémská kaple
Prosinec 2015 koncert s V. Neckářem
Benefiční koncert pro Jedličkův ústav - Betlémská kaple – mužská část sboru
„Půlnoční mše“ J.J.Ryba - kostel sv. Šimona a Judy
Vánoční koncert - Betlémská kaple


Pomoc sdružení se projevila také v mnoha jiných zdánlivých maličkostech, bez nichž je ale provoz tak rozsáhlého a kvalitního tělesa nemyslitelný. Někteří členové Sdružení při tom svou prací nebo materiálně přímo sponzorovali různé aktivity sboru, jako bylo publikování informací o sboru ve všech možných mediích, pořadatelské služby, zajištění květinových darů, dopravních služeb, dozor nad menšími chlapci a jiné.


 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Sdružení Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox