Výroční zpráva spolku Pueri gaudentes Praha za rok 2016

Spolek k 31. 12. 2016 završilo devatenáctý rok své existence.

Výbor spolku pracoval v pětičlenném složení: Lucie Hrdličková (předsedkyně), Ing. Amir Seger, Simona Oktábcová, Petra Včelaříková a RNDr. Jiří Míček (pokladník). Stálými hosty všech jednání byli paní sbormistryně Zdeňka Součková, sbormistr Libor Sládek a sekretářka sboru paní Alena Vogelová. Zápisy ze všech jednání jsou volně k nahlédnutí u sekretářky sboru.

Výbor se sešel několikrát za rok k řešení aktuálních otázek a rozhodnutí o hospodaření s financemi spolku. Napomáhal v činnosti vedení sboru a podporoval správu webových stránek sboru.

Mimo pravidelných vystoupení ve Státní opeře (Carmen, Turandot, Rusalka, Mefistofeles), prodeje hudebních i obrazových záznamů, přípravy a zajištění pravidelných soustředění, získávání grantů a sponzorů spolku podporovalo sbor i při dalších akcích:

Leden 2016 soustředění chlapecké části sboru
Únor 2016 soustředění chlapecké části sboru
Březen 2016 soustředění Pueri 3
Duben 2016 soutěž ZUŠ v Modřanech
Koncert  na Pražském hradě – mužská část
Smetanova síň Obecního domu - Carmina burana
reg.kolo Opava Cantat
Návštěva sboru ze Švédska – společný koncert v Muzeu hudby
Červen 2016 Závěrečný koncert – Anežský klášter
Červenec 2016 Poslední představení ve Státní opeře Praha
Koncert v rámci festivalu PRAGUE PROMS – Carmina burana
Zájezd se Státní operou – CARMEN Regensburg
Srpen 2016 Soustředění sboru – Všechlapy
Koncert – premiéra – J.Jirásek: Máj – Litoměřice
Září 2016 Bernstein – mše  - spoluúčinkování
Říjen 2016 koncert filmové hudby – Rudolfinum
Listopad 2016 Koncert na Ministerstvu průmyslu
Opava cantat – Muži
Prosinec 2016 koncert s V. Neckářem
 „Půlnoční mše“ J.J.Ryba - kostel sv. Salvátora
Vánoční koncert - Betlémská kaple


Pomoc spolku se projevila také v mnoha jiných zdánlivých maličkostech, bez nichž je ale provoz tak rozsáhlého a kvalitního tělesa nemyslitelný. Někteří členové spolku při tom svou prací nebo materiálně přímo sponzorovali různé aktivity sboru, jako bylo publikování informací o sboru ve všech možných mediích, pořadatelské služby, zajištění květinových darů, dopravních služeb, dozor nad menšími chlapci a jiné.

 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox